Liste CEEPUS mreža

CEEPUS мреже представљају партнерства високошколских установа из земаља чланица CEEPUS програма и њихових организационих јединица и усмерене су ка истраживању одређеног подручја од заједничког значаја за све учеснице. Мреже су груписане према ширим тематским областима, а често се на основу назива мреже може закључити којом се облашћу баве.

Листе CEEPUS мрежа у којима учествују високошколске институције из Републике Србије које имају  право учешћа у програму,  за одговарајућу академску годину могуће је видети  кликом на овај линк, одабиром академске године и кликом на заставу Републике Србије.

Мреже је могуће претраживати на два начина:

  • по високошколsким установама које учествују у раду мрежа (By University): oдабиром академске године и државе учеснице у програму, појављује се списак високошколских институција (универзитета/високих школа/академија) из изабране државе.

Кликом на саму институцију излистаће се све мреже у којима она учествује, а даљим кликом на појединачну мрежу омогућава се увид у опис саме мреже и подаци о њеном координатору и партнеримa.

  • према тематској области мрежe (By Network); након одабира академске године, кандидати могу претраживати мреже према дефинисаним категоријама.

Листе CEEPUS мрежа које су до сада биле одобрене за учешће у програму представљају добру полазну основу за претраживање, како појединцима који желе да учествују у мобилности, тако и представницима високошколских установа које желе да се прикључе некој од већ постојећих мрежа.

Кликом на сам назив мреже, у оквиру жељене академске године, излистаће се списак свих институција које учествују у раду конкретне мреже. На овај начин, појединац такође може пронаћи информацију о томе ко је координатор читаве мреже (увек прва институција), као и податке о особи која је задужена за спровођење програма на тој конкретној установи и њену мејл адресу, што свакако олакшава претрагу заинтересованим кандидатима.