Liste CEEPUS mreža

CEEPUS mreže predstavljaju partnerstva visokoškolskih ustanova iz zemalja članica CEEPUS programa i njihovih organizacionih jedinica i usmerene su ka istraživanju određenog područja od zajedničkog značaja za sve učesnice. Mreže su grupisane prema širim tematskim oblastima, a često se na osnovu naziva mreže može zaključiti kojom se oblašću bave.

Liste CEEPUS mreža u kojima učestvuju visokoškolske institucije iz Republike Srbije koje imaju  pravo učešća u programu,  za odgovarajuću akademsku godinu moguće je videti  klikom na ovaj link, odabirom akademske godine i klikom na zastavu Republike Srbije.

Mreže je moguće pretraživati na dva načina:

  • po visokoškolskim ustanovama koje učestvuju u radu mreža (By University): odabirom akademske godine i države učesnice u programu, pojavljuje se spisak visokoškolskih institucija (univerziteta/visokih škola/akademija) iz izabrane države.

Klikom na samu instituciju izlistaće se sve mreže u kojima ona učestvuje, a daljim klikom na pojedinačnu mrežu omogućava se uvid u opis same mreže i podaci o njenom koordinatoru i partnerima.

  • prema tematskoj oblasti mreže (By Network); nakon odabira akademske godine, kandidati mogu pretraživati mreže prema definisanim kategorijama.

Liste CEEPUS mreža koje su do sada bile odobrene za učešće u programu predstavljaju dobru polaznu osnovu za pretraživanje, kako pojedincima koji žele da učestvuju u mobilnosti, tako i predstavnicima visokoškolskih ustanova koje žele da se priključe nekoj od već postojećih mreža.

Klikom na sam naziv mreže, u okviru željene akademske godine, izlistaće se spisak svih institucija koje učestvuju u radu konkretne mreže. Na ovaj način, pojedinac takođe može pronaći informaciju o tome ko je koordinator čitave mreže (uvek prva institucija), kao i podatke o osobi koja je zadužena za sprovođenje programa na toj konkretnoj ustanovi i njenu mejl adresu, što svakako olakšava pretragu zainteresovanim kandidatima.