Листe CEEPUS мрежа

Листe CEEPUS мрежа у којима учествују високошколске институције из Републике Србије за одговарајућу академску  годину могуће је видети кликом на овај линк, одабиром академске године и кликом на заставу Републике Србије.