Javni poziv za akademske ocenjivače CEEPUS III mreža

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija objavljuje stalno otvoren javni poziv za uključivanje akademskog osoblja u bazu akademskih ocenjivača institucionalnih CEEPUS mreža. Akademski ocenjivači koji ispunjavaju uslove konkursa će moći da učestvuju u ocenjivanju prijavljenih mreža u procesu odobravanja ovih akademskih partnerstava za učešće u CEEPUS III  programu u narednoj akademskoj godini.

CEEPUS program univerzitetske razmene se prvenstveno realizuje u okviru mreža  –  institucionalnih partnerstava koje formiraju visokoškolske ustanove iz zemalja članica CEEPUS programa i one su usmerene ka istraživanju određenog područja koje je od interesa za sve učesnice jedne mreže.

Mreže se u okviru CEEPUS programa odobravaju na period od jedne akademske godine. Mreže koje se prvi put prijavljuju, kao i one mreže koje žele da svoj rad nastave i u narednoj akademskoj godini, moraju biti pozitivno ocenjene u procesu prijave mreža. Ključnu ulogu u procesu selekcije i odobravanja mreža imaju akademski ocenjivači koji valjanost mreža ocenjuju na osnovu kriterijuma unapred definisanih programom.

Poziv za uključivanje novih  ocenjivača  u ovaj proces  je stalno otvoren, dok se izbor ocenjivača koji će učestvovati u evaluaciji mreža u narednom ciklusu prijava vrši na osnovu prijava koje su pristigle do 31. decembra tekuće godine.

Celokupan tekst javnog poziva i formular za prijavu se nalazi na sledećoj stranici.