Srbija započinje predsedavanje CEEPUS programom

Republika Srbija započela je dvogodišnje predsedavanje srednjeevropskim programom univerzitetske razmene – CEEPUS, u kome uspešno učestvuje od 2005. godine. Predsedavanje CEEPUS-om će omogućiti Srbiji da u naredom periodu još aktivnije doprinese razvoju programa u celini.

CEEPUS omogućava studentima i nastavnom osoblju sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije razmene u vidu kreditne mobilnosti, istraživačkih boravaka, realizacije predavačkih aktivnosti, kao i letnjih škola.

Države članice CEEPUS-a su: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Severna Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Češka.

CEEPUS je osnovan 1994. godine, a u prethodnih 25 godina, kroz ovaj program je organizovano preko 50.000 razmena studenata i nastavnog osoblja. Srbija učestvuje u CEEPUS-u od 2005, a Fondacija Tempus je od 2015. zadužena za sprovođenje programa u Republici Srbiji.

Broj studenata koji je otišao na neku vrstu razmene preko ovog programa u periodu 2015-2019 je preko 900, dok je broj stranih studenata i predavača koji su do sada bili u Srbiji u pomenutom periodu preko 750.

Razmena studenata i nastavnog osoblja u programu CEEPUS se dešava prvenstveno unutar institucionalnih mreža. Mreže su grupisane prema širim tematskim oblastima i usmerene su ka istraživanju određenog područja od zajedničkog značaja za sve učesnice.

Državne visokoškolske institucije iz Republike Srbije spadaju među aktivnije članice CEEPUS –a.  U 2019/20. godini, državne akademske institucije iz Republike Srbije biće uključene u rad 72 mreže. Institucije iz Republike Srbije se  ubrajaju među najaktivnije u CEEPUS programu u okviru prijave mreža: Univerzitet u Novom Sadu je na prvom, a Univerzitet u Beogradu na četvrtom mestu za akademsku 2019/20. godinu.

Što se tiče mreža čijim će radom koordinisati u akademskoj 2019/20. godini, sa ukupno 11, institucije iz Republike Srbije nalaze se na drugom mestu u celom programu, odmah iza Slovenije sa 12.

Detaljnije informacije o CEEPUS programu i mogućnošću učešća mogu se pronaći na stranici Nacionalne CEEPUS kancelarije.