Slavimo 35 godina Erazmus+ programa!

Počinje slavlje! Fondacija Tempus ovog meseca slavi jubilej Erazmus+ programa, koji već 35 godina finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta.  

Svi imamo različite početke, a Erazmus+ ih već 35 godina pretvara u naše snage, nudeći mogućnosti za razmenu znanja i iskustava, učenje i kreiranje sasvim novih putanja. Započet osamdesetih godina prošlog veka, Erazmus+ od tada kontinuirano unapređuje svoje kapacitete u skladu sa potrebama korisnika. S tim u vezi, nije slučajnost što je jubilarna godina Erazmusa proglašena i za Evropsku godinu mladih, stavljajući naglasak na demokratsko učešće mladih, ali i budućnost programa i mogućnosti za njegov stalni napredak.  

Osnivanjem Fondacije Tempus 2002. godine, Srbija počinje svoje učešće u Tempus projektima. Ono se 2007. godine nastavlja promovisanjem programa Erazmus Mundus, a sedam godina kasnije i sprovođenjem Erazmus+ programa. Imajući ovo u vidu, slavimo dvostruki jubilej – 2022. godinu obeležava 20 godina postojanja Fondacije Tempus, te samim tim i 20 godina učešća Srbije u programima Evropske unije u oblasti obrazovanja. 

Erazmus+ je u sadašnjem obliku zaista globalna inicijativa – program trenutno obuhvata 137 zemalja širom sveta. Samo za vreme sprovođenja programa u trenutnom obliku počev od 2014. godine, u Erazmus+ programu je učestvovalo 10,6 miliona korisnika u 165 hiljada projekata. 

Ma kako impresivni, dosadašnji uspesi Erazmus+ programa su samo početak. U sledećoj fazi sprovođenja programa, koja će trajati do 2027. godine, kao program koji promoviše inkluzivnost, zelene inicijative i digitalizaciju, Erazmus+ ima za cilj da naglasi upravo ove vrednosti. Budući Erazmus+ teži da omogući svima usavršavanje i lični razvoj ̵ finansijskom, lingvističkom i logističkom  podrškom, koja uključuje i pojednostavljivanje procedura prijave, kako bi barijera ulaska u program bila dodatno smanjena.

U čast ovog značajnog jubileja, u predstojećem periodu na komunikacionim kanalima Fondacije Tempus slavimo brojna postignuća programa u Srbiji i celoj Evropi, ali i njegove buduće mogućnosti.