Школе у Европи за време пандемије Covid-19

У тренутним околностима узрокованим пандемијом,  у Србији, као и у многим државама Европе, образовни системи су такође суочени са бројним изазовима и променама у редовном функционисању. Установе свих нивоа образовања и васпитања су у многим државама затворене. На питања о томе каква је ситуација на овом пољу у Европи, како се настава спроводи и како установе функционишу, одговоре потражите у овом тексту.

Предшколско васпитање и образовање

На европском нивоу се сматра да је нека установа предшколског васпитања и образовања у потпуности затворена уколико у њу не могу да иду сва деца. Чак и ако је установа отворена само за децу неопходних радника, она се сматра затвореном. У појединим образовним системима, одлука о раду предшколске установе је у надлежности просветних власти на локалном нивоу или чак на нивоу самих установа (управних одбора, управника, директора установе и сл.). У тим државама се та одлука доноси разматрањем потреба друштва на локалном нивоу, што значи да ситуација може да варира на националном нивоу. Овакво одлучивање о раду успостављено је у скандинавским земљама, Белгији, Швајцарској, Мађарској, Чешкој Републици итд.

У већини осталих држава Европе предшколске установе су на националном нивоу затворене до даљњег (на пример у Великој Британији, Малти, Финској, Србији и региону).

Основне и средње школе

У овој ситуацији се сматра да је школа затворена уколико ученици не могу физички да оду на место наставе, односно ван куће. Као и код предшколских установа, ситуација у којој је школа отворена селективно, само за децу неопходних радника, не односи се на ову дефиницију већ се и та школа сматра затвореном. Велика већина школа у Европи је затворена средином марта, а настава се реализује на даљину. Подаци прикупљени 2.04. говоре у прилог томе да се у већини земаља настава организује на следеће начине: кроз интерактивне електронске платформе за учење, дигиталне уџбенике и материјале, путем националних ТВ канала и друштвених мрежа.

Са друге стране, свега две европске земље су задржале на снази одлуку да школе остану отворене током пандемије, а то су Шведска и Исланд. Ова мера се односи само на основне школе, где се спроводе строге хигијенске и процедуре социјалног дистанцирања, док су средње школе затворене. У појединим земљама, као што су Немачка и Швајцарска, питање тренутног рада школа варира унутар земље. Школе у Србији и региону су затворене до даљњег, а исти је случај и са школама у Ирској, Великој Британији, Шпанији, Словачкој, Чешкој републици и Мађарској. Малта и Португал су једине државе у којима је донета одлука да све школе буду затворене до краја школске године.

Високошколске установе

У Европи је велик број факултета и универзитета такође привремено обуставио рад, а настава за студенте спроводи се учењем на даљину. Ова одлука се односи на све студијске програме: кратке програме студија, студије првог, другог и трећег степена (односно основне, мастер и докторске студије). Број држава у којима су високошколске установе затворене до даљњег и број држава у којима је у плану њихово отварање у наредном периоду је скоро подједнак у овом тренутку.

Мере које се односе на затварање високошколских установа имају утицај на многа питања, а нека од њих су упис на факултете, пријемни испити и школарине.

Детаљније о овим подацима, као и о другим новостима можете сазнати на сајту Eurydice мреже у одељку Вести и чланци. Eurydice је европска мрежа која пружа описе образовних система у 38 земаља. Додатни извори су доступни у одељку Описи националних система образовања и у оквиру упоредних студија и тематских извештаја.