Škole u Evropi za vreme pandemije Covid-19

U trenutnim okolnostima uzrokovanim pandemijom,  u Srbiji, kao i u mnogim državama Evrope, obrazovni sistemi su takođe suočeni sa brojnim izazovima i promenama u redovnom funkcionisanju. Ustanove svih nivoa obrazovanja i vaspitanja su u mnogim državama zatvorene. Na pitanja o tome kakva je situacija na ovom polju u Evropi, kako se nastava sprovodi i kako ustanove funkcionišu, odgovore potražite u ovom tekstu.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Na evropskom nivou se smatra da je neka ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja u potpunosti zatvorena ukoliko u nju ne mogu da idu sva deca. Čak i ako je ustanova otvorena samo za decu neophodnih radnika, ona se smatra zatvorenom. U pojedinim obrazovnim sistemima, odluka o radu predškolske ustanove je u nadležnosti prosvetnih vlasti na lokalnom nivou ili čak na nivou samih ustanova (upravnih odbora, upravnika, direktora ustanove i sl.). U tim državama se ta odluka donosi razmatranjem potreba društva na lokalnom nivou, što znači da situacija može da varira na nacionalnom nivou. Ovakvo odlučivanje o radu uspostavljeno je u skandinavskim zemljama, Belgiji, Švajcarskoj, Mađarskoj, Češkoj Republici itd.

U većini ostalih država Evrope predškolske ustanove su na nacionalnom nivou zatvorene do daljnjeg (na primer u Velikoj Britaniji, Malti, Finskoj, Srbiji i regionu).

Osnovne i srednje škole

U ovoj situaciji se smatra da je škola zatvorena ukoliko učenici ne mogu fizički da odu na mesto nastave, odnosno van kuće. Kao i kod predškolskih ustanova, situacija u kojoj je škola otvorena selektivno, samo za decu neophodnih radnika, ne odnosi se na ovu definiciju već se i ta škola smatra zatvorenom. Velika većina škola u Evropi je zatvorena sredinom marta, a nastava se realizuje na daljinu. Podaci prikupljeni 2.04. govore u prilog tome da se u većini zemalja nastava organizuje na sledeće načine: kroz interaktivne elektronske platforme za učenje, digitalne udžbenike i materijale, putem nacionalnih TV kanala i društvenih mreža.

Sa druge strane, svega dve evropske zemlje su zadržale na snazi odluku da škole ostanu otvorene tokom pandemije, a to su Švedska i Island. Ova mera se odnosi samo na osnovne škole, gde se sprovode stroge higijenske i procedure socijalnog distanciranja, dok su srednje škole zatvorene. U pojedinim zemljama, kao što su Nemačka i Švajcarska, pitanje trenutnog rada škola varira unutar zemlje. Škole u Srbiji i regionu su zatvorene do daljnjeg, a isti je slučaj i sa školama u Irskoj, Velikoj Britaniji, Španiji, Slovačkoj, Češkoj republici i Mađarskoj. Malta i Portugal su jedine države u kojima je doneta odluka da sve škole budu zatvorene do kraja školske godine.

Visokoškolske ustanove

U Evropi je velik broj fakulteta i univerziteta takođe privremeno obustavio rad, a nastava za studente sprovodi se učenjem na daljinu. Ova odluka se odnosi na sve studijske programe: kratke programe studija, studije prvog, drugog i trećeg stepena (odnosno osnovne, master i doktorske studije). Broj država u kojima su visokoškolske ustanove zatvorene do daljnjeg i broj država u kojima je u planu njihovo otvaranje u narednom periodu je skoro podjednak u ovom trenutku.

Mere koje se odnose na zatvaranje visokoškolskih ustanova imaju uticaj na mnoga pitanja, a neka od njih su upis na fakultete, prijemni ispiti i školarine.

Detaljnije o ovim podacima, kao i o drugim novostima možete saznati na sajtu Eurydice mreže u odeljku Vesti i članci. Eurydice je evropska mreža koja pruža opise obrazovnih sistema u 38 zemalja. Dodatni izvori su dostupni u odeljku Opisi nacionalnih sistema obrazovanja i u okviru uporednih studija i tematskih izveštaja.