Seminar „Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi“ u Beogradu

Nacionalni centar Euroguidance – Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju organizuje seminar za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi”, koji će se održati u petak, 2. marta 2018. godine u periodu od 10 do 17 časova, u Beogradu, u prostorijama Fondacije Tempus (ulica Ruže Jovanović 27a, ulaz iz Žabljačke).

Seminar ,,Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi” je akreditovan kod ZUOV-a i nalazi se pod rednim brojem 47 u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/17. i 2017/18. godinu. Ovaj seminar je do sada pohađao značajan broj nastavnika širom Srbije i ocenio ga kao važnu podršku za realizaciju aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja u srednjoj školi.

Seminar je osmišljen prvenstveno za nastavnike sa malo iskustva u oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Učesnici će, pored upoznavanja sa svim što pojam karijernog vođenja i savetovanja podrazumeva, saznati više o korisnim resursima za nastavnike i učenike na nacionalnom i evropskom nivou. Pored toga, biće predstavljen priručnik namenjen nastavnicima srednjih škola, koji sadrži primere aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja koje se uspešno realizuju u srednjim školama.

Učešće na seminaru je besplatno, a za prijavu je potrebno popuniti registracioni formular do ponedeljka, 26.februara 2018. godine, do 12 časova. Broj mesta je ograničen. Odabrani učesnici će potvrdu učešća na seminaru dobiti najkasnije u sredu, 28. februara u podne.

O Priručniku

Priručnik “Karijerno vođenje i savetovanje – priručnik za nastavnike srednjih škola” nastao je kao rezultat saradnje nacionalnog centra Euroguidance mreže i Beogradske otvorene škole, a na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Cilj ovakvog priručnika je da objedini i predstavi primere dobre prakse koji bi nastavnicima bili vodilja u osmišljavanju sopstvenih aktivnosti prilagođenih konkretnoj situaciji, potrebama učenika i okruženju. Ovaj pristup „od nastavnika za nastavnike“ naglasak stavlja na konkretne aktivnosti, pruža praktične savete za pripremu nastavnika i pre svega, predstavlja one aktivnosti koje su se pokazale uspešnim u dosadašnjoj praksi.