Seminar ”Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju”

Фондација Темпус  организује семинар ”Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању”.

Циљ програма је упознавање полазника са процесом дефинисања квалитетних исхода учења на основу дефинисаних специфичних компетенција за одређени стручни профил и планиране праксе током међународне мобилности ученика.

Овим семинаром желимо да вас подржимо у раду на пројектима. Тим поводом говориће се о следећим темама:

  • Шта су исходи учења?
  • Међународна мобилност (налажење партнера, формулисање циљева и исхода учења)
  • Дефинисање исхода учења
  • Представљање Уговора у учењу (Learning Agreement)
  • Попуњавање Уговора у учењу (Learning Agreement)
  • Признавање оцена након мобилности

Семинар ће се одржати 29.октобра 2022. године од 9 до 17 часова. Намењен је наставном и ненаставном особљу средњих школа и средњих стручних школа, без обзира на то да ли су већ учествовали у пројектима или не.

За пријављивање је потребно попунити регистрациони формулар, који ће бити отворен до 26. октобра у поноћ.

Семинар ће се одржати у Медицинској школи са домом ученика ”Сестре Нинковић” у Крагујевцу, улица Радоја Домановића бр.2.

Семинар је бесплатан и акредитован од стране Завода за унапређивање знања и васпитања – у трајању је од једног дана и носи 8 бодова.

Максималан број учесника је 30. Учесници ће бити бирани по времену пријаве.

За додатне информације можете се обратити сектору за опште, стручно и образовање одраслих Фондације Темпус на school-vet@tempus.ac.rs.