Savetnik za projekte

Овај конкурс је затворен. За актуелне конкурсе за посао погледајте нашу страницу Конкурси.

Фондација Темпус у оквиру Групе за школе, предшколске установе и образовање одраслих расписује конкурс за радно место:

Саветник за пројекте

Конкурс је отворен до 27. августа 2019. године у 23:59 часова.

 

Опис послова:

 • пружање подршке институцијама које конкуришу за пројекте из делокруга рада Групе;
 • праћење пројеката из надлежности Групе;
 • планирање и реализација активности у вези са учешћем у ECVET мрежи и EPALE и eTwinning платформама;
 • уређивање вебсајта Фондације у делу који се односи на школе и предшколске установе и слање информација на мејлинг листе;
 • помоћ у припреми публикација Фондације везано за школе и предшколске установе;
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

 • диплома високог образовања (минимум VII1 по старом режиму студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
 • познавање енглеског језика на нивоу Ц1;
 • познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • најмање две године радног искуства у сектору образовања у Србији или две године радног искуства у раду са пројектима;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета (Word, Excel, Powerpoint);
 • добре презентационе и комуникационе вештине;
 • способност за самосталан рад и рад у тиму.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром).

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави)

 • Тестирање познавања пословне кореспонденције (под шифром).
 • Тестирање познавања ИКТ алата значајних за радно место (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима може бити организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика и пословнекореспонденције) је 30. август. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даља тестирања и разговоре. Очекивани термин за разговоре са кандидатима предвиђен је  у првој недељи септембра године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

 • CV,тј. Биографију, на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату
 • Мотивационо писмо

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа):

 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)
 • Уверење о радном стажу (скенирану копију радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити у другој половини септембра 2019. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.