Savetnik za projekte u oblasti mladih i sporta

Fondacija Tempus u okviru Grupe za mlade, informisanje i sport raspisuje konkurs za radno mesto: 

Savetnik za projekte u oblasti mladih i sporta

 

Konkurs je zatvoren. 

Najvažnije aktivnosti savetnika za projekte u oblasti mladih i sporta su: 

 • pružanje podrške organizacijama, institucijama i drugim akterima koji konkurišu za Erazmus+ projekte u oblasti mladih i sporta;
 • pružanje podrške organizacijama, institucijama i drugim akterima u sprovođenju Erazmus+ projekta u oblasti mladih i sporta;
 • praćenje i monitoring Erazmus+ projekata koje sprovode ustanove i organizacije iz Srbije u oblasti mladih i sporta u skladu sa smernicama Evropske komisije i internim procedurama;
 • organizacija koordinativnih sastanaka, promotivnih i informativnih aktivnosti, kao i treninga za izgradnju kapaciteta omladinskog sektora (uključujići TCA aktivnosti);
 • pružanje podrške u pripremi informativnog i edukativnog materijala u okviru Erazmus+ programa u oblasti mladih i sporta;
 • redovno ažuriranje baze projekata, u delu koji se odnosi na projekte u oblasti mladih i sporta;
 • uređivanje veb-sajta Fondacije u delu za mlade i sport i slanje informacija na mejling liste;
 • priprema materijala od značaja za učešće korisnika u programu Erazmus+;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi: 

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost rada u programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, ExcelPowerPoint);
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • posedovanje veština i iskustva u organizaciji ili u facilitaciji neformalnih obrazovnih aktivnosti;
 • sposobnost za samostalan rad i za rad u timu;
 • poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije i sposobnost aktivne vožnje.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to: 

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom). 

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)  

 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom). 
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru. 

Termini testiranja i razgovora

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika, poslovnekorespondencije i IKT alata značajnih za radno mesto) je 20. jul 2022. godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12.
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani 22. jula 2022. godine. 

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs 

Potrebno je poslati:  

 • CV, tj. biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu 
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa): 

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Očekuje se da će početak rada biti u prvoj polovini avgusta 2022. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme. 

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus. z