Savetnik za projekte u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu Konkursi.

Fondacija Tempus u okviru Grupe za opšte, stručno i obrazovanje odraslih raspisuje konkurs za radno mesto:

Savetnik za projekte u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih

Konkurs je otvoren do 04. septembra 2021. godine u 23:59 časova.

Najvažnije aktivnosti savetnika za projekte su:

 • pružanje podrške institucijama koje konkurišu za projekte iz delokruga rada Grupe, a u skladu sa raspodelom posla koju definiše koordinator Grupe;
 • praćenje projekata iz nadležnosti grupe;
 • planiranje i realizacija aktivnosti u vezi sa učešćem u mreži VET timova i EPALE i eTwinning platformama u skladu sa raspodelom posla koju utvrđuje koordinator Grupe;
 • uređivanje vebsajta Fondacije u delu koji se odnosi na škole i predškolske ustanove i slanje informacija na mejling liste;
 • pomoć u pripremi publikacija Fondacije vezano za škole i predškolske ustanove;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • najmanje dve godine radnog iskustva u sektoru obrazovanja u Srbiji ili dve godine radnog iskustva u radu na projektima;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • sposobnost za samostalan rad i za rad u timu.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) 
  (Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi) .
 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom). 
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom). 

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 7. ili 8. septembar 2021. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani od 9. septembra 2021. godine.

Molimo Vas da pročitate  obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu  hr@tempus.ac.rs.

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu;
 • Motivaciono pismo.

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju);
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu).

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini septembra 2021. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.