Savetnik za međunarodnu saradnju

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu Konkursi.

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za radno mesto:

Savetnik za međunarodnu saradnju

Konkurs je otvoren do 29. oktobra 2019. godine u 23:59 časova.

Najvažnije aktivnosti Savetnika za međunarodnu saradnju su:

· pružanje informacija u vezi sa programom CEEPUS, aktivnostima internacionalizacije visokog obrazovanja Republike Srbije, programima za obrazovanje EU, kao i drugim programima za stipendiranje i mobilnost

· pružanje podrške visokoškolskim ustanovama za učešće u CEEPUS programu i aktivnostima internacionalizacije, kao i drugim programima i aktivnostima za čije sprovođenje je Fondacija zadužena;

· planiranje, sprovođenje, evidencija i izveštavanje o aktivnostima i programima mobilnosti, posebno u vezi sa programom CEEPUS i aktivnostima internacionalizacije

· pružanje relevantnih informacija stranim državljanima zainteresovanim za studije u Srbiji u skladu sa aktivnostima Fondacije u vezi sa internacionalizacijom i mogućnostima CEEPUS programa;

· pisanje vesti za vebsajtove Fondacije i slanje informacija putem mejling liste;

· priprema informativno-promotivnih materijala i publikacija

·učestvovanje u organizaciji obuka, sastanaka, konferencija i događaja namenjenih zainteresovanim građanima, stipendistima, predstavnicima institucija, donosiocima odluka i ključnim akterima sistema obrazovanja;

Uslovi:

· diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);

· poznavanje engleskog jezika na nivou C1;

· poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;

· dobro poznavanje obrazovnog sistema;

· najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

· sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);

· dobre prezentacione i komunikacione veštine;

· sposobnost za samostalan rad i za rad u timu;

· posedovanje vozačke dozvole B kategorije i sposobnost aktivne vožnje je poželjno.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

· Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)

· Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).

· Testiranje digitalne pismenosti (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

· Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika, poslovne korespondencije i digitalne pismenosti) je predviđen za kraj oktobra. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).

· Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Očekivani termin za razgovore sa kandidatima predviđen je za početak novembra 2019. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs


Potrebno je poslati
:

· CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu

· Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

· Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)

· Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekivano vreme početka rada je polovina novembra 2019. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.