Саветник за међународну сарадњу

Фондација Темпус расписује конкурс за радно место:

Саветник за међународну сарадњу

Конкурс је отворен до 29. октобра 2019. године у 23:59 часова.

Најважније активности Саветника за међународну сарадњу су:

· пружање информација у вези са програмом CEEPUS, активностима интернационализације високог образовања Републике Србије, програмима за образовање ЕУ, као и другим програмима за стипендирање и мобилност

· пружање подршке високошколским установама за учешће у CEEPUS програму и активностима интернационализације, као и другим програмима и активностима за чије спровођење је Фондација задужена;

· планирање, спровођење, евиденција и извештавање о активностима и програмима мобилности, посебно у вези са програмом CEEPUS и активностима интернационализације

· пружање релевантних информација страним држављанима заинтересованим за студије у Србији у складу са активностима Фондације у вези са интернационализацијом и могућностима CEEPUS програма;

· писање вести за вебсајтове Фондације и слање информација путем мејлинг листе;

· припрема информативно-промотивних материјала и публикација

·учествовање у организацији обука, састанака, конференција и догађаја намењених заинтересованим грађанима, стипендистима, представницима институција, доносиоцима одлука и кључним актерима система образовања;

Услови:

· диплома високог образовања (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);

· познавање енглеског језика на нивоу Ц1;

· познавање француског и немачког језика је пожељно;

· добро познавање образовног система;

· најмање две године радног искуства на истим или сличним пословима;

· способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета (Word, Excel, PowerPoint);

· добре презентационе и комуникационе вештине;

· способност за самосталан рад и за рад у тиму;

· поседовање возачке дозволе Б категорије и способност активне вожње је пожељно.

 

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

· Тестирање познавања енглеског језика (под шифром).

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави)

· Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).

· Тестирање дигиталне писмености (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима може бити организовано за кандидате у најужем избору.

 

Термини тестирања и разговора:

· Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика, пословне кореспонденције и дигиталне писмености) је предвиђен за крај октобра. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).

· Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даља тестирања и разговоре. Очекивани термин за разговоре са кандидатима предвиђен је за почетак новембра 2019. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs


Потребно је послати
:

· CV, тј. Биографију, на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату

· Мотивационо писмо

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа):

· Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)

· Уверење о радном стажу (скенирану копију радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекивано време почетка рада је половина новембра 2019. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.