Savetnik/ca za IT/ IT Officer

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu Konkursi.

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za novo radno mesto za sledeću poziciju:

Savetnik/ca za IT/ IT Officer

Konkurs je otvoren do 30. maja 2018. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono.

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)

 • Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 01. jun godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termin za individualne razgovore sa kandidatima će biti jun 2018. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi ličnih podataka i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu  hr@tempus.ac.rs. 

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. Biografiju
 • Motivaciono pismo
 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)-na uvid
 • Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)-na uvid
 • Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za radno mesto za koje konkurišete naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov, ili ukoliko ste aktivni vozači bez obzira na to što za dato radno mesto vožnja nije obavezan uslov-na uvid

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti polovinom juna 2018. Radni odnos se zasniva na određeno vreme  sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta FondacijeTempus.

 

Opis poslova:

 • Upravljanje IT procesima u Fondaciji pod nadzorom nadležnog pomoćnika upravitelja Fondacije;
 • Kreiranje mesečnog plana aktivnosti u Timu za informacione tehnologije i praćenje sprovođenja;
 • Staranje o ispravnom funkcionisanju IT infrastrukture Fondacije: Ms Windows Server 2016, Windows Multipoint Server, SQL Server, Office 365 sistem, mrežna oprema, Yeastar Voip telefonske centrale na dve lokacije;
 • Održavanje postojećih baza podataka (MS SQL) i veb aplikacija Fondacije i sagledavanje mogućnosti za razvoj;
 • Upravljanje razvojem funkcionalnosti baza podataka i definisanje tehničkih specifikacija za proširenja postojećih i izradu novih baza podataka, web aplikacija i drugih softverskih rešenja Fondacije;
 • Davanje predloga za proširivanje funkcionalnosti postojećih softverskih rešenja koje Fondacija koristi;
 • Staranje o korišćenju i bekapovanju podataka Fondacije;
 • Obavljanje i drugih poslova vezano za tehničku opremu i IT rešenja (softver i hardver);
 • Praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga.

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema iz oblasti informacionih tehnologija;
 • Srednja stručna sprema je moguća uz pet godina radnog iskustva na definisanim poslovima;
 • Radno iskustvo od minimum 3 godine na definisanim poslovima;
 • Iskustvo u radu sa Office 365 sistemom;
 • Poznavanje HTML+CSS, i veb servisa (poželjno i JavaScript);
 • Poznavanje Google analytics-a i izveštavanja;
 • Poznavanje MS SQL Server, MySQL;
 • Poželjno poznavanje i iskustvo u radu sa Microsoft Sharepoint-om;
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • Sposobnost za samostalan rad i za rad u timu;
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije.