Savetnik za informisanje i mobilnost

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu Konkursi.

Fondacija Tempus u okviru Grupe za informisanje i mobilnost raspisuje konkurs za radno mesto:

Savetnik za informisanje i mobilnost

Konkurs je otvoren do 04. septembra 2021. godine u 23:59 časova.

Najvažnije aktivnosti savetnika informisanje i mobilnost su:

 • Pružanje informacija iz delokruga rada Fondacije, posebno u vezi sa programom Erazmus+ i aktivnostima internacionalizacije, kroz odgovaranje na upite putem telefona, e-pošte, društvenih mreža, kao i kroz konsultacije ili direktan rad u Info centru;
 • Pružanje informacija pojedincima o mogućnostima korišćenja programa za obrazovanje EU za stipendiranje boravka i studije u EU, programa CEEPUS za boravak u CEEPUS državama i drugim programima za stipendiranje i mobilnost;
 • Pružanje relevantnih informacija stranim državljanima zainteresovanim za studije u Srbiji u skladu sa aktivnostima Fondacije u vezi sa internacionalizacijom;
 • Pružanje podrške institucijama kroz informisanje i razjašnjavanje procedura za učešće u programima za čije sprovođenje je Fondacija zadužena, posebno u vezi sa programom Erazmus+;
 • Informisanje i savetovanje potencijalnih aplikanata o korišćenju PIC broja i odgovarajućih portala i alata Evropske komisije;
 • Planiranje, organizovanje, sprovođenje, evidencija i izveštavanje o aktivnostima Info centra;
 • Planiranje, organizovanje, sprovođenje, evidencija i isveštavanje o aktivnostima nacionalnog Eurodesk centra;
 • Planiranje, organizovanje, sprovođenje, evidencija i izveštavanje o aktivnostima koje priostiču iz DiscoverEU inicijative;
 • Informisanje javnosti kroz pisanje vesti i ažuriranje informacija za vebsajtove Fondacije i baze obrazovnih mogućnosti iz domena rada Info centra i Grupe, kao i kroz slanje informacija putem mejling liste;
 • Priprema informativno-promotivnih materijala i publikacija, organizacija obuka, i događaja namenjenih zainteresovanim građanima, stipendistima, savetnicima za mobilnost, institucijama, donosiocima odluka i ključnim akterima sistema obrazovanja i mobilnosti;
 • Organizovanje drugih događaja u saradnji sa koordinatorom i savetnicima u cilju informisanja javnosti;
 • Preduzimanje potrebnih aktivnosti u cilju pružanja podrške alumni mreži Fondacije i
 • Obavljanje drugih poslova iz opisa rada Grupe u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • dobro poznavanje obrazovnog sistema;
 • najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • sposobnost za samostalan rad i za rad u timu;
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije i sposobnost aktivne vožnje je poželjno.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom). 
  (Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.) 
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom). 
 • Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 7. ili 8. septembar 2021. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu,  ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
  • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani od 9. septembra 2021. godine.

  Molimo Vas da pročitate  obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu  hr@tempus.ac.rs.

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu ;
 • Motivaciono pismo.

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini septembra 2021. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.