Savetnik/ca za finansijske poslove

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu Konkursi.

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za novo radno mesto za sledeću poziciju:

Savetnik/ca za finansijske poslove

Konkurs je otvoren do 21. aprila 2018. godine u 23:59 časova.

 

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono.

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)

 • Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 25. i 26. april godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termin za individualne razgovore sa kandidatima će biti april 2018. godine.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Obaveštenje o obradi ličnih podataka i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. Biografiju
 • Motivaciono pismo
 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)-na uvid
 • Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)-na uvid
 • Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za radno mesto za koje konkurišete naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov, ili ukoliko ste aktivni vozači bez obzira na to što za dato radno mesto vožnja nije obavezan uslov-na uvid

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti  početkom maja 2018. Radni odnos se zasniva na određeno vreme  sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta FondacijeTempus.

 

Opis poslova:

 • Praćenje propisa iz oblasti finansija, instrukcija i vodiča Evropske komisije o sprovođenju programa;
 • Vođenje finansijskih poslova za potrebe Fondacije u skladu sa raspodelom posla koju definiše koordinator grupe;
 • Odgovara za realizaciju poslova iz svog delokruga, u skladu sa Zakonom i internim aktima Fondacije;
 • Knjiženje ugovora u skladu sa odlukom koordinatora grupe;
 • Finansijsko praćenje projekata koje Fondacija finansira, kroz ceo ciklus projekta, njihova finansijska evaluacija, evidencija ugovaranja, usaglašavanja sa bazom Evropske komisije, provera finansijskog kapaciteta korisnika, primarne provere korisnika, a u skladu sa važećim vodičem za Nacionalne agencije;
 • Komunikacija sa knjigovodstvenom agencijom sa kojom Fondacija ima zaključen ugovor.
 • Priprema, generisanje i kontrola dokumentacije i izveštaja za menadžement, Evropsku komisiju, reviziju;
 • Praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • Obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

 

Uslovi:

 • Diploma visokog obrazovanja iz ekonomije ili srodnih oblasti (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • Poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • Dobre komunikacione veštine;
 • Najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa;
 • Sposobnost za samostalan rad i za rad u timu.