Savetnik za digitalne komunikacije i marketing

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte stranicu Konkursi.

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za radno mesto:


Savetnik za digitalne komunikacije i marketing


Konkurs je otvoren do 02. decembra  2019. godine u 23:59 časova.

Najvažnije aktivnosti su:

 • Sprovodi komunikacione strategije Fondacije;
 • Definiše i sprovodi PPC kampanje, redovno prati i optimizuje kampanje i izveštava o sprovedenim aktivnostima;
 • Osmišljava i plasira odgovarajuće poruke ciljanim javnostima uz korišćenje društvenih mreža i tehnika digitalnog marketinga;
 • Učestvuje u kreiranju slike Fondacije u javnosti;
 • Analizira i unapređuje sadržaj na vebsajtovima Fondacije;
 • Upravlja nalozima Fondacije na društvenim mrežama (FB, Tw, Instagram);
 • Kreira periodične izveštaje o metrikama i indikatorima na vebsajtovima i nalozima na društvenim mrežama;
 • Po potrebi sa drugim članovima tima učestvuje u izradi audiovizuelnih sadržaja Fondacije;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa odlukom pomoćnika upravitelja, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi i potrebna znanja:

 • Diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);
 • Najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • Poznavanje francuskog i ruskog jezika je poželjno;
 • Visok nivo znanja u radu na društvenim mrežama, tehnikama digitalnog marketinga i alata koji se koriste za merenje efektivnosti upotrebe odgovarajućih kanala komunikacije;
 • Odlično poznavanje Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerRoint);
 • Odlične prezentacione i komunikacione veštine;
 • Sposobnost za samostalan rad i za rad u timu;
 • Poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije i sposobnost aktivne vožnje.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)

 • Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je predviđen za 05. decembar 2019. godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Očekivani termin za razgovore sa kandidatima predviđen je  u drugoj nedelji decembra 2019. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV,tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekivano vreme početka rada je u drugoj polovini decembra 2019. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.