Konkurs: Savetnik za analizu efekata i unapređenje aktivnosti

KONKURS ZA OVU POZICIJU JE ISTEKAO! Za aktuelne konkurse pogledajte našu stranicu konkursi.

Aktuelne konkurse možete pogledati na sledećoj stranici.

Fondacija Tempus u okviru Grupe za obrazovne politike i karijerno vođenje i savetovanje raspisuje konkurs za radno mesto:

Savetnik za analizu efekata i unapređenje aktivnosti
Konkurs je otvoren do 09. maja 2021. godine u 23:59 časova.

Najvažnije aktivnosti savetnika su:

 • analiza podataka dobijenih kroz upitnike za evaluaciju aktivnosti svih grupa na nivou Fondacije Tempus (FT), arhiviranje izveštaja sa evaluacije i komunikacija sa grupama u vezi sa ovim poslovima;
 • sprovođenje meta-analiza podataka sa evaluacije događaja i njihovo korišćenje za merenje efekata i izveštavanje o ukupnim aktivnostima koje FT sprovodi;
 • analiza efekata učešća Republike Srbije u programima EU iz domena Fondacije Tempus;
 • sprovođenje i drugih istraživanja i analiza u skladu sa potrebama Fondacije;
 • izveštavanje, davanje preporuka i zaključaka na osnovu sprovedenih analiza;
 • praćenje novina u oblasti obrazovnih politika i EU programa relevantnih za poslove koje obavlja;
 • pružanje administrativne podrške u okviru svih aktivnosti Grupe;
 • učešće u organizaciji konferencija, radionica i drugih događaja na teme koje su u nadležnosti Grupe;
 • ažuriranje sajtova Fondacije relevantnim informacijama iz delokruga rada grupe, pripremanje i slanje informacija na mejling liste;
 • podrška u pripremi materijala i publikacija u saradnji sa koordinatorom grupe i savetnicima;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom koordinatora Grupe.

Uslovi:

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • poznavanje obrazovnog sistema;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • poznavanje metodologije društveno-humanističkih nauka i statistike;
 • napredne veštine obrade podataka u programima za statističku obradu podataka (Excel, SPSS);
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa;
 • dobre komunikacione veštine;
 • sposobnost za samostalan za rad u timu.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi) 

 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom).
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i  poslovne korespondencije) je 11. maj 2021. godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Očekivani termin za razgovore sa kandidatima predviđen je  za 13. i 14. maj 2021. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu 
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini maja 2021. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.