Saradnik za opšte poslove/Vođa tima

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu Konkursi.

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za radno mesto:

Saradnik za opšte poslove/Vođa tima

Konkurs je otvoren do 09. oktobra  2019. godine u 23:59 časova.

Opis poslova:

 • upravljanje timom za opšte poslove;
 • staranje o sprovođenju procedura Fondacije koje se tiču rada Tima;
 • predlaganje i planiranje aktivnosti Tima u saradnji sa koordinatorom Grupe;
 • rukovođenje prijemnim delom Fondacije;
 • staranje o procesu nabavki malih vrednosti;
 • staranje o službenim vozilima Fondacije
 • staranje o organizaciji događaja Fondacije;
 • podrška u vođenju ljudskih resursa Fondacije;
 • staranje o tehničkoj opremi i kancelarijskom materijalu Fondacije;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);
 • sposobnost za rukovođenje manjim timom;
 • dobre komunkacione i organizacione veštine;
 • najmanje godinu dana radnog iskustva u rukovođenju
 • sposobnost konstruktivnog rešavanja konflikata.
 • koordinacija rada izvođača radova;
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);
 • dobre organizacione i komunikacione veštine;
 • sposobnost za rad u timu;

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)

 • Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).
 • Testiranje digitalne pismenosti (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika, poslovne korespondencije i digitalne pismenosti) je 14. oktobar 2019 godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Očekivani termin za razgovore sa kandidatima predviđen je za 17. ili 18. oktobar 2019. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV,tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekivani početak rada je u novembru  2019. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.