Saradnik/ca za komunikacije u Timu za komunikaciju i koordinaciju

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu Konkursi.

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za novo radno mesto za sledeću poziciju:

Saradnik/ca za komunikacije

Konkurs je otvoren do 31. marta 2018. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono.

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)

 • Provera specifičnih znanja kroz zadatke iz oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i provera specifičnih znanja) je u periodu od 03. do 05 aprila godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termin za individualne razgovore sa kandidatima će biti i 10. april, kao i kraj aprila 2018. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi ličnih podataka ovde i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu  hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. Biografiju
 • Motivaciono pismo
 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)-na uvid
 • Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)-na uvid
 • Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za radno mesto za koje konkurišete naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov, ili ukoliko ste aktivni vozači bez obzira na to što za dato radno mesto vožnja nije obavezan uslov-na uvid

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti  početkom maja 2018. Radni odnos se zasniva na određeno vreme  sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta FondacijeTempus.

 

Opis poslova:

 • Obavljanje informativnih i promotivnih aktivnosti Fondacije;
 • Priprema tekstova za vebsajt i publikacije Fondacije;
 • Učestvovanje u organizovanju promotivnih aktivnosti;
 • Ažuriranje sadržaja na vebsajtovima FT i društvenim mrežama;
 • Davanje predloga u kreiranju elektronskih i štampanih materijala Fondacije;
 • Davanje predloga u kreiranju audiovizuelnih sadržaja Fondacije;
 • Angažovanje u pripremi publikacija Fondacije;
 • Praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa odlukom pomoćnika upravitelja, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

 • Diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • Poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • Najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa;
 • Dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • Sposobnost za rad u timu.