Сарадник/ца за комуникације у Тиму за комуникацију и координацију

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место за следећу позицију:

Сарадник/ца за комуникације

Конкурс је отворен до 31. марта 2018. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави.)

 • Провера специфичних знања кроз задатке из области комуникација и односа са јавношћу (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика и провера специфичних знања) је у периоду од 03. до 05 априла године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима ће бити и 10. април, као и крај априла 2018. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података овде и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу  hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

 • CV, тј. Биографију
 • Мотивационо писмо
 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)-на увид
 • Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)-на увид
 • Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активни возачи без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити  почетком маја 2018. Радни однос се заснива на одређено време  са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места ФондацијеТемпус.

 

Опис послова:

 • Обављање информативних и промотивних активности Фондације;
 • Припрема текстова за вебсајт и публикације Фондације;
 • Учествовање у организовању промотивних активности;
 • Ажурирање садржаја на вебсајтовима ФТ и друштвеним мрежама;
 • Давање предлога у креирању електронских и штампаних материјала Фондације;
 • Давање предлога у креирању аудиовизуелних садржаја Фондације;
 • Ангажовање у припреми публикација Фондације;
 • Праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • Обавља и друге послове у складу са одлуком помоћника управитеља, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

 • Диплома високог образовања (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
 • Познавање енглеског језика на нивоу C1;
 • Познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • Најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима;
 • Способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
 • Добре презентационе и комуникационе вештине;
 • Способност за рад у тиму.