Saradnik za IT i tehničke poslove

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu Konkursi.

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za radno mesto:

Saradnik za IT i tehničke poslove

Konkurs je otvoren do 26. maja  2019. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono.

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)

 • Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).
 • Testiranje IT sposobnosti (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika, poslovne korespondencije i IT) je 29. maj 2019. godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termin za individualne razgovore sa kandidatima predviđen je  u prvoj nedelji juna 2019. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti  u drugoj polovini juna 2019. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.

 

Opis poslova:

 • pružanje tehničke pomoći kolegama u svakodnevnom radu na softverskim alatima;
 • tehničko održavanje vebsajtova Fondacije (WordPress, HTML, CSS);
 • održavanje SharePoint Online i PowerApps aplikacija (Office365);
 • pomoć u održavanju računarske opreme i računarske mreže Fondacije;
 • kreiranje korisničkih uputstava za različite procese korišćenja softverskih alata;
 • obavljanje i drugih poslova vezano za tehničku opremu i IT rešenja (softver i hardver);
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa odlukom nadređenih i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

 • diploma visokog obrazovanja uz minimum godinu dana radnog iskustva iz oblasti informacionih tehnologija ili diploma srednjeg obrazovanja uz minimum tri godine radnog iskustva iz oblasti informacionih tehnologija;
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • dobro poznavanje Microsoft Office paketa (Word, Excel, Powerpoint);
 • dobro poznavanje rada operativnih sistema Windows i MacOS;
 • iskustvo u radu sa SharePoint Online i PowerApps je prednost;
 • sposobnost za samostalan rad i za rad u timu;