Сарадник за ИТ и техничке послове

Фондација Темпус расписује конкурс за радно место:

Сарадник за ИТ и техничке послове

Конкурс је отворен до 26. маја  2019. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави)

 • Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).
 • Тестирање ИТ способности (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима може бити организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика, пословне кореспонденције и ИТ) је 29. мај 2019. године. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима предвиђен је  у првој недељи јуна 2019. године.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

 • CV, тј. Биографију, на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату
 • Мотивационо писмо

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа):

 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)
 • Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити  у другој половини јуна 2019. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.

 

Опис послова:

 • пружање техничке помоћи колегама у свакодневном раду на софтверским алатима;
 • техничко одржавање вебсајтова Фондације (WordPress, HTML, CSS);
 • одржавање SharePoint Online и PowerApps апликација (Office365);
 • помоћ у одржавању рачунарске опреме и рачунарске мреже Фондације;
 • креирање корисничких упутстава за различите процесе коришћења софтверских алата;
 • обављање и других послова везано за техничку опрему и ИТ решења (софтвер и хардвер);
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обавља и друге послове у складу са одлуком надређених и интерним актима Фондације.

Услови:

 • диплома високог образовања уз минимум годину дана радног искуства из области информационих технологија или диплома средњег образовања уз минимум три године радног искуства из области информационих технологија;
 • познавање енглеског језика на нивоу Б2;
 • добро познавање Microsoft Office пакета (Word, Excel, Powerpoint);
 • добро познавање рада оперативних система Windows и MacOS;
 • искуство у раду са SharePoint Online и PowerApps је предност;
 • способност за самосталан рад и за рад у тиму;