Saradnik/ca za finansijske poslove

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu Konkursi.

Konkurs je otvoren do 08. januara 2018. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono.

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug konkursa, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)

 • Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 11. ili 12. januar godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termin za individualne razgovore sa kandidatima će biti u periodu od 15. do 17. januara 2018. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi ličnih podataka ovde i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu  hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. Biografiju
 • Motivaciono pismo
 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)-na uvid
 • Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)-na uvid
 • Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za radno mesto za koje konkurišete naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov, ili ukoliko ste aktivni vozači bez obzira na to što za dato radno mesto vožnja nije obavezan uslov-na uvid

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti  ubrzo po zatvaranju konkursa. Radni odnos se zasniva na određeno vreme  sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta FondacijeTempus.
 

Opis poslova:

 • praćenje propisa iz oblasti finansija;
 • pomoć u sprovođenju finansijskih poslova za potrebe Fondacije i pravljenju odgovarajućih finansijskih izveštaja u skladu sa pravilima donatora i to posebno onih koji se odnose na ugovore za rad Erazmus+ kancelarije, mreža i platformi;
 • priprema i unošenje i kontrolisanje troškova u finansijskom softveru prema vrsti ugovora i stavkama;
 • redovno generisanje izveštaja iz finansijske baze;
 • priprema, obračun i isplata akontacije i zatvaranje putnih naloga;
 • pomoć u saradnji sa revizorima;
 • čuvanje i arhiviranje dokumentacije u elektronskom i drugom obliku;
 • redovna komunikacija sa računovodstvenom agencijom;
 • pomoć u vođenju evidencije zarada zaposlenih u skladu sa Zakonom o radu i troškova zaposlenih;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa;
 • dobre komunikacione veštine;
 • sposobnost za rad u timu.

 

Poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije.