Saradnik za administrativne poslove

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za radno mesto:  

Saradnik za administrativne poslove

Konkurs je zatvoren.  

Najvažnije aktivnosti saradnika za administrativne poslove su:  

 • podrška u pružanju informacija i odgovaranje na upite stipendista putem telefona, elektronske pošte, društvenih mreža, kao i kroz direktan rad;
 • vođenje i ažuriranje različitih vrsta evidencija koje se odnose na stipendiste i preduzimanje potrebnih radnji u cilju provere podataka pre ažuriranja;
 • provera ispravnosti dokumentacije potencijalnih stipendista; 
 • podrška u informisanju kroz pisanje vesti i ažuriranje informacija koje se odnose na projekat stipendiranja, kao i slanje informacija putem mejling liste; 
 • ažuriranje veb-sajta; 
 • podrška u pripremi izveštaja o projektu koji se odnosi na stipendiranje; 
 • podrška u pripremi materijala;
 • prijem, zavođenje i arhiviranje dokumentacije;
 • staranje o stanju arhivskog, kancelarijskog i drugog materijala;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca  

Uslovi:  

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1stepen po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine); 
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1; 
 • poznavanje francuskog jezika jeprednost;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint); 
 • sposobnost za  samostalan rad i za rad u timu. 

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:  

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).  
 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom).  
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).  

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.  

Termini testiranja i razgovora:  

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovnekorespondencije) je 7. april 2023.  godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12.
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani 10. aprila 2023. godine.  

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs  

Potrebno je poslati:   

 • CV, tj. biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu  
 • Motivaciono pismo 

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):  

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju) 
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu) 

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.  

Očekuje se da će početak rada biti u toku aprila 2023. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.  

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.