Konkurs: Saradnik za administrativne poslove

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu konkursi.

Fondacija Tempus u okviru Tima za razvoj i kvalitet raspisuje konkurs za radno mesto:

Saradnik za administrativne poslove 

Konkurs je otvoren do 25. marta 2021. godine u 23:59 časova.

 

Najvažnije aktivnosti saradnika za administrativne poslove su:

 • pružanje administrativno-tehničke podrške i obavljanje svih potrebnih aktivnosti za administriranje različitih faza projektnog ciklusa;
 • komunikacija sa kolegama unutar organizacije u vezi sa projektnim ciklusom i sa spoljnim saradnicima;
 • slanje obaveštenja putem mail merge-a;
 • vođenje zapisnika na sastancima;
 • vođenje raznih evidencija u IT alatima Evropske komisije i Fondacije;
 • priprema vesti za sajt Fondacije;
 • prikupljanje i arhiviranje odgovarajuće dokumentacije;
 • obavljanje drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • najmanje dve godine radnog iskustva na sličnim poslovima;
 • napredno poznavanje rada u MS Office Excel-u
 • napredno poznavanje rada u MS Office Word-u
 • sposobnost korišćenja mail merge-a;
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • sposobnost za  samostalan rad i za rad u timu.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom)

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi) 

 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom)
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom). 

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 30. ili 31. mart. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Očekivani termin za razgovore sa kandidatima predviđen je za period od 1. do 5. aprila 2021. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu 
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti u toku aprila 2021. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.