Saradnik za administrativne i programske poslove

Fondacija Tempus u okviru Grupe za visoko obrazovanje raspisuje konkurs za radno mesto: 

Saradnik za administrativne i programske poslove

Konkurs je istekao.

Najvažnije aktivnosti saradnika za administrativne i programske poslove su: 

 • praćenje i sprovođenja projekata u skladu sa zaduženjima koje mu/joj poveri koordinator Grupe za visoko obrazovanje ili upravitelj;
 • pružanje pomoći savetnicima za projekte i koordinatoru Grupe za visoko obrazovanje u svakodnevnom radu;
 • pružanje administrativno-tehničke podrške i obavljanje svih potrebnih aktivnosti za administriranje različitih faza projektnog ciklusa;
 • uređivanje vebsajta Fondacije u delu koji se odnosi na projekte i slanje informacija na mejling liste;
 • redovno ažuriranje baze projekata, u delu koji se odnosi na projekte za visoko obrazovanje sa učešćem ustanova iz Srbije kao i redovno ažuriranje liste kontakata Erazmus+ projekata;
 • logistička podrška u organizaciji koordinativnih sastanaka, radionica, kao i ostalih događaja koje organizuje Grupa za visoko obrazovanje;
 • arhiviranje dokumentacije koja se odnosi na sprovođenje Erazmus+ programa;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi: 

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine) ili izuzetno student završnih godina studija uz minimalno godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • sposobnost za  samostalan rad i za rad u timu;

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to: 

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom). 

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)  

 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom). 
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru. 

Termini testiranja i razgovora

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika, poslovnekorespondencije i IKT alata značajnih za radno mesto) je  11. jul 2022.  godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu,  Žabljačka 12.
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani u periodu između 13. i 15. jula 2022. godine. 

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs

 

Potrebno je poslati:  

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu 
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa): 

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. 

 

Očekuje se da će početak rada biti u prvoj polovini avgusta 2022. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme. 

 

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.