Saradnik za podršku praćenja obrazovnih politika i administrativnu podršku

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu Konkursi.

Fondacija Tempus u okviru Grupe za obrazovne politike i karijerno vođenje i savetovanje raspisuje konkurs za radno mesto:

Saradnik za podršku praćenja obrazovnih politika i administrativnu podršku

Konkurs je otvoren do 27. avgusta  2019. godine u 23:59 časova.

 

Opis poslova:

 • prikupljanje različitih podataka za potrebe Eurydice studija (Eurydice je mreža 38 evropskih zemalja koja se bavi obrazovnim sistemima i politikama u Evropi);
 • kreiranje nacrta različitih delova studija/praktičnih politika;
 • praćenje novina u oblasti obrazovnih politika;
 • prikupljanje podataka iz različitih oblasti i nivoa obrazovanja i analiza ovih podataka;
 • realizovanje aktivnosti u sklopu podrške donosiocima odluka;
 • pravljenje redovnih info biltena za zaposlene o trendovima i novinama u oblasti obrazovnih politika i karijernog vođenja i savetovanja;
 • osmišljavanje i pružanje podrške u organizaciji obuka za zaposlene i spoljne korisnike.
 • podrška Koordinatoru Grupe u komunikaciji sa drugim Nacionalnim agencijama oko TCA-eva (Transnational Cooperation Activities– međunarodni seminari i obuke organizovani u okviru Erazmus+ programa);
 • praćenje TCA događaja koje organizuje Fondacija;
 • praćenje novih TCA ponuda na SALTO portalima i mejlovima;
 • komunikacija sa projektnim grupama oko slanja potencijalnih učesnika;
 • ažuriranje informacija na sajtu o TCA-evima koji su dostupni učesnicima iz Srbije;
 • unošenje finansijskih podataka o TCA-evima;
 • komunikacija sa potencijalnim učesnicima mejlovima i telefonom;
 • Pružanje administrativne podrške u okviru svih aktivnosti Grupe;
 • Učešće u organizaciji konferencija, radionica i drugih događaja na teme koje su u nadležnosti Grupe.
 • Ažiriranje sajtova Fondacije relevantnim informacijama u delu koji se odnosi na obrazovne politike, TSA-ove i karijerno vođenje;
 • Pripremanje i slanje informacija na mejling liste;
 • Arhiviranje dokumentacije Grupe;
 • Podrška u pripremi materijala i publikacija u saradnji sa koordinatorom Grupe;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa odlukom Koordinatora Grupe;

Uslovi:

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • poznavanje obrazovnog sistema;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, Powerpoint);
 • dobre komunikacione veštine;
 • sposobnost za rad u timu.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)

 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom).
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 30. avgust. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Očekivani termin za razgovore sa kandidatima predviđen je  u prvoj nedelji septembra 2019. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV,tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini septembra 2019. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.