Rezultati poziva za projekte izgradnje kapaciteta u oblasti mladih za 2023. godinu

Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) iz Brisela objavila je rezultate poziva za projekte izgradnje kapaciteta u oblasti mladih (Capacity building in the field of youth) za 2023. godinu.

Od ukupno 292 pristigle prijave, 269 prijava je ispunilo formalne kriterijume i prošlo proces ocenjivanja. Nakon procesa selekcije, za finansiranje je odobreno 27 projekata, među kojima je i deset projekata u koje su uključene i organizacije iz Republike Srbije, od kojih su u dva projekta one u ulozi koordinatora.

Ukupan iznos sredstava za projekte Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih za 2023. raspoređen na dva regiona iznosi 6.681.238,20 evra: 2.974.827,17 evra za projekte koje uključuju države iz regiona Zapadnog Balkana i 3.706.411,03 evra za projekte koje uključuju države južnog Mediterana.

Projekti izgradnje kapaciteta predstavljaju projekte međunarodne saradnje organizacija aktivnih u radu sa mladima iz država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu (Srbija, Severna Makedonija, Turska, Island, Lihtenštajn i Norveška) i/ili trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u programu iz regiona Zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva i južnog Mediterana.

Rok za podnošenje prijava u novom pozivu je 6. mart 2024. do 17 časova po srednjoevropskom vremenu, a više informacija o pravilima učestvovanja dostupno je u Erazmus+ programskom vodiču za 2024. godinu na stranicama 354-360.

Za dodatna pitanja u vezi sa prijavom možete da se obratite kolegama u Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EASEA) slanjem imejla na adresu EACEA-YOUTH@ec.europa.eu ili Fondaciji Tempus uživo u prostorijama Informativnog centra na adresi Terazije 39, 1. sprat, Beograd, telefonom na broj 011 3342 430, opcija 5 i imejlom na adresu youth@tempus.ac.rs.