Resursi za ocenjivanje kompetencija u jezicima kućnog okruženja kod učenika migrantskog porekla

U okviru svog dvogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje petu radionicu pod nazivom „Resursi za ocenjivanje kompetencija u jezicima kućnog okruženja kod učenika migrantskog porekla” (engl: “Resources for assessing the home language competences of migrant pupils”) koja će se održati 2. i 3. decembra 2021. godine. Planirano je da se radionica održi u Gracu ukoliko epidemiološka situacija dozvoli i putovanje učesnika bude moguće. U suprotnom, radionica će se održati onlajn ili u kombinovanom obliku – delom onlajn, a delom uživo. Više o samom događaju, dostupno je na stranici Evropskog centra za žive jezike.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde

Rok za prijave je produžen do 3. novembra do kraja dana.

Poziv je namenjen nastavnicima; predstavnicima iz udruženja odnosno organizacija za ocenjivanje jezičkih veština; donosiocima odluka, političkim subjektima i drugim zainteresovanim u oblasti nastave jezika.

Više detalja o samoj radionici kao i profilu potencijalnih učesnika dostupno je ovde

U slučaju pitanja povodom popunjavanja prijave ili o samoj radionici, možete nam se obratiti putem imejl adrese: office@tempus.ac.rs.