Registracioni obrazac za uključivanje na listu odobrenih smeštajnih kapaciteta za strane studente u Republici Srbiji

Predmet javnog poziva za koji se ovim putem aplicira je uključivanje na listu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odobrenih pružalaca usluga smeštaja stranih studenata u Republici Srbiji (u univerzitetskim centrima, kao i u drugim gradovima), počevši od septembra 2019. godine. U obzir će biti uzete samo kompletne i ispravno popunjene prijave u skladu s tekstom Poziva.

Heading