Radionica za pripremu projektnih prijava KA3 Dijaloga mladih

Fondacija Tempus organizuje 3. aprila u Beogradu jednodnevnu radionicu sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za podnošenje projektnih prijava KA3 – Dijalog mladih u okviru omladinske komponente Programa Erazmus+ i Ključne akcije 3 (KA3) Podrška reformama omladinske politike.

U okviru Ključne aktivnosti 3 programa Erazmus+ i podakcije Projekti dijaloga mladih, akteri iz Srbije od 2019. godine po prvi put mogu biti podnosioci projekata, u sva tri konkursna roka. Takođe, akteri iz Srbije mogu biti partneri na ovoj vrsti projekata organizacijama i institucijama iz programskih zemalja.

Radionice su namenjene prvenstveno predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade koje rade sa mladima na lokalnom nivou, kao i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za KA3 projekte Dijaloga mladih u naredna dva roka za predaju KA3 projektnih prijava tokom 2019. godine (30. april i 01. oktobar). Okvirna sredstva predviđena za KA3 projekte Dijaloga mladih u Srbiji za 2019. godinu iznose 19.905 EUR.

Radionica će se organizovati u Beogradu 3. aprila, od 10 do 17 časova.

Prijavu za radionicu možete izvršiti popunjavanjem prijavnog formulara najkasnije do 25. marta do 23:59.

Polaznici radionice će moći da:

  • ovladaju procedurama za podnošenje projekata u okviru KA3 Projekti dijaloga mladih – nacionalne i transnacionalne aktivnosti;
  • prepoznaju koje su sve mogućnosti omladinske komponente Programa Erazmus+ EU za 2019. godinu;
  • se snađu u procesu popunjavanja projektne dokumentacije u okviru KA3;
  • primene pravila za pisanje budžeta u okviru KA3;
  • odaberu dalju adekvatnu podršku koju nudi Fondacija Tempus u procesu pisanja projekta.

Učesnici radionice bi trebalo da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM/institucijama odgovorne za razvoj i pisanje projekata. Učesnici će naknadno biti obavešteni o mestu održavanja radionice. Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja radionice.

Broj učesnika radionica je ograničen. Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. Učešće je besplatno.

Pri izboru učesnika, prednost će imati predstavnici organizacija i institucija koji sprovode aktivnosti za mlade na lokalnom nivou i koji trenutno ne učestvuju u Erazmus+ projektima, organizacije koje se bave omladinskom politikom, ali će se voditi i računa i o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave i regionalnoj pokrivenosti.

Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale, osveženje i posluženje tokom radionica.