Radionica za pripremu projekata Strateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja za 2020.

Fondacija Tempus u petak 07. februara 2020. godine organizuje jednodnevnu radionicu za pisanje projekata Strateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja.

Radionica je namenjena predstavnicima visokoškolskih ustanova i drugih institucija i udruženja čiji rad može biti od značaja za oblast visokog obrazovanja, a koji planiraju da konkurišu za projekte strateških partnerstava u ovoj oblasti u tekućem konkursnom roku.

Radionica će biti održana u Beogradu, u prostorijama Fondacije Tempus (Ruže Jovanović 27a, ulaz iz Žabljačke ulice) sa početkom u 11.00 časova.

Preliminarni dnevni red radionice možete naći ovde.

Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara koji možete naći na ovom linku. Rok za prijavu je nedelja 02. februar 2020. godine do 23.59 časova.

Uz registracioni formular potrebno je priložiti i sažet nacrt projektne ideje. Usled ograničenog broja mesta, kratak opis projektne ideje biće jedan od kriterijuma selekcije za učešće na radionici, kako bi se omogućilo učešće predstavnika projektnih timova koji rade na konkretnoj prijavi, te im je obuka najpotrebnija. Vodiće se računa i o učešću različitih tipova institucija i geografskoj rasprostranjenosti.

Po završetku radionice, učesnici će moći da:

  • ovladaju procedurama za podnošenje projekata u okviru KA2 Strateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja i podnesu prijavu u skladu sa tehničkim zahtevima;
  • nauče pravila za pisanje budžeta u okviru KA2;
  • saznaju kriterijume selekcije KA2 projekata;
  • upoznaju se sa specifičnostima projektne dokumentacije u okviru KA2 Strateških partnerstava u oblasti u visokog obrazovanja i primene stečena saznanja u razradi svoje projektne ideje;
  • informišu se o podršci koju nudi Fondacija Tempus u procesu pisanja projekta.

Radionica je besplatna. Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale i posluženje tokom radionice.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Grupu za visoko obrazovanje Fondacije Tempus putem telefona 011 33 42 430, birajući opciju 4, ili mejlom putem adrese higher-education@tempus.ac.rs.