Radionica za pripremu KA2 projekata Strateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja

Fondacija Tempus u petak 08. februara 2019. godine organizuje jednodnevnu radionicu za pisanje projekata strateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja.

Radionica je namenjena predstavnicima visokoškolskih ustanova i drugih institucija i udruženja čiji rad može biti od značaja za oblast visokog obrazovanja, a koji planiraju da konkurišu za projekte strateških partnerstava u ovoj oblasti u konkursnom roku za 2019. godinu.

Visokoškolske ustanove moraju biti nosioci Erazmus povelje za visoko obrazovanje, kako bi imale pravo učešća u ovom konkursnom roku.

Radionica će biti održana u Beogradu, u prostorijama Fondacije Tempus (Ruže Jovanović 27a, ulaz iz Žabljačke ulice) sa početkom u 11.00 časova, a dnevni red možete pogledati ovde.

Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara, a rok za prijavu je nedelja, 03. februar 2019. godine do 23.59 časova.

Uz registracioni formular potrebno je priložiti i sažet nacrt projektne ideje. Usled ograničenog broja mesta, kratak opis projektne ideje biće jedan od kriterijuma selekcije za prisustvo na radionici, kako bi se omogućilo učešće predstavnika projektnih timova koji već rade na konkretnoj prijavi. Vodiće se računa i o učešću različitih tipova institucija i geografskoj rasprostranjenosti.

Po završetku radionice, učesnici će moći da:

  • razlikuju vrste KA2 projekata i da odaberu pravi tip projekta za svoju ideju;
  • ovladaju procedurama za podnošenje projekata u okviru strateških partnerstva u oblasti u visokog obrazovanja i podnesu prijavu u skladu sa tehničkim zahtevima;
  • upoznaju se sa specifičnostima projektne dokumentacije u strateških partnerstva u oblasti u visokog obrazovanja i primene stečena saznanja u razradi svoje projektne ideje;
  • primene pravila za pisanje budžeta projekata u okviru strateških partnerstava u oblasti u visokog obrazovanja;
  • informišu se o podršci koju nudi Fondacija Tempus u procesu pisanja projekta.

Radionica je besplatna. Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale i posluženje tokom radionice.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Grupu za visoko obrazovanje Fondacije Tempus putem telefona 011 33 42 430, birajući opciju 4, ili mejlom putem adrese higher-education@tempus.ac.rs.