Radionica za pisanje projekata mobilnosti za opšte, stručno i obrazovanje odraslih

Fondacija Tempus u decembru organizuje radionicu sa ciljem pripreme ustanova i organizacija iz oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih za podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru novog Erazmus+ Opšteg poziva za podnošenje predloga projekata za 2023. godinu.

Ova radionica biće održana u onlajn formatu, dok će u januaru biti održane još dve radionice – najverovatnije jedna onlajn i jedna uživo, u zavisnosti od interesovanja.

Radionica je namenjena predstavnicima državnih i privatnih škola i predškolskih ustanova, srednjih stručnih škola i drugih organizacija koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i predstavnicima ustanova, organizacija, udruženja, stručnih društava i ostalih institucija koje se bave obrazovanjem odraslih, a koje planiraju da konkurišu za projekte mobilnosti.

Ciljevi radionice su:

  • upoznavanje učesnika sa principima, ciljevima i kriterijumima KA1 projekata mobilnosti;
  • predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije u okviru KA1 projekata mobilnosti;
  • unapređivanje znanja učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata u okviru KA1 projekata mobilnosti i
  • jačanje znanja i kompetencija za pisanje projekata i popunjavanje prijavnog formulara.

Radionica će se održati u petak, 23. decembra 2022. godine, od 10 do 14 časova.

Broj učesnika je ograničen na 30, tako da svaka institucija ima po jednog predstavnika. Pri izboru učesnika imaće prednost institucije koje do sada nisu učestvovale u projektima, kao i one čiji predstavnici nisu prisustvovali radionicama organizovanim u okviru prethodnih poziva.

Prijavljivanje je moguće isključivo putem registracionog formulara.

Rok za prijavu je nedelja, 18. decembar, do 23:59 časova. Naknadne prijave neće biti uvažene.

Molimo sve zainteresovane da blagovremeno, pre isteka roka za prijavu, obaveste Sektor za opšte, stručno i obrazovanje odraslih ukoliko imaju tehničkih problema sa popunjavanjem registracionog formulara.

Pored radionice, Fondacija Tempus organizuje i vebinar o projektima mobilnosti u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih i pravilima konkurisanja. Vebinar će se održati u četvrtak, 22. decembra, sa početkom u 14 časova.

Za razliku od radionica, vebinar je otvoren za sve, a svi zainteresovani učesnici mogu da se prijave ovde.

Prisustvovanje radionicama i vebinaru je besplatno.

Za sve dodatne informacije, možete da kontaktirate sa Fondacijom Tempus telefonom 011 33 42 430 – opcija 3 ili imejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti za koju ste zainteresovani: