Radionica za pripremu KA2 projekata strateških partnerstava u obrazovanju odraslih

Фондација Темпус 22. фебруара 2019. организује једнодневну радионицу за све установе које могу да се пријаве за пројекте у области образовања одраслих. Радионица је намењена запосленима у установама и организацијама које се баве образовањем одраслих, удружењима, стручним друштвима и свим осталим институцијама активним у тој области, а које планирају да конкуришу за пројекте стратешких партнерстава.

Радионица се организује 22. фебруара у Војводини (тачно место одржавања ће бити накнадно објављено). Пријављивање за радионицу је могуће искључиво путем регистрационог формулара.

Рок за пријаву је 31. јануар до 23:59 часова.

Уз регистрациони формулар потребно је приложити и нацрт пројектне идејеФормулар за представљање нацрта пројектне идеје можете преузети овде. Идеје предате у другом облику се неће разматрати.


Циљеви радионице су
:

  • упознавање учесника са принципима, приоритетима и критеријумима КА2 пројеката стратешких партнерстава;
  • представљање пријавног формулара и специфичности пројектне документације у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава;
  • унапређивање знања учесника о детаљима и процедурама за подношење пројектних пријава у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава;
  • јачање знања и компетенција за писање пројеката и попуњавање пријавног формулара.

Очекујемо да ће учесници по завршетку радионица моћи да:

  • разликују врсте КА2 пројеката и да одаберу прави тип пројекта за своју идеју;
  • овладају процедурама за подношење пројеката Стратешких партнерстава;
  • примене правила за писање буџета пројекта за КА2 Стратешка партнерства
  • раде на даљем унапређењу своје пројектне идеје.


Број учесника је ограничен на 30, тако да је могуће учешће само једног представника сваке институције.
 При избору учесника, у обзир се узима квалитет пројектне идеје, а  водиће се рачуна и о типу институција. Предност ће имати институције које до сада нису учествовале у Еразмус+ пројектима, као и оне чији представници нису присуствовали радионицама организованим у оквиру претходних позива.


Радионица је бесплатна.
 Учесници сами сносе евентуалне путне и трошкове смештаја. Фондација Темпус обезбеђује радне материјале и послужење током радионице.

 

За све додатне информације, можете контактирати Фондацију Темпус телефоном 011 33 42 430, бирајући опцију 3, или мејлом на неку од следећих адреса, у зависности од области програма за коју сте заинтересовани:

Школе, предшколске установе, стручно образовање и обуке:
schools-vet@tempus.ac.rs

Образовање одраслих:
adult-education@tempus.ac.rs