Radionica za pripremu KA2 projekata strateških partnerstava u obrazovanju odraslih

Fondacija Tempus 22. februara 2019. organizuje jednodnevnu radionicu za sve ustanove koje mogu da se prijave za projekte u oblasti obrazovanja odraslih. Radionica je namenjena zaposlenima u ustanovama i organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih, udruženjima, stručnim društvima i svim ostalim institucijama aktivnim u toj oblasti, a koje planiraju da konkurišu za projekte strateških partnerstava.

Radionica se organizuje 22. februara u Vojvodini (tačno mesto održavanja će biti naknadno objavljeno). Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara.

Rok za prijavu je 31. januar do 23:59 časova.

Uz registracioni formular potrebno je priložiti i nacrt projektne idejeFormular za predstavljanje nacrta projektne ideje možete preuzeti ovde. Ideje predate u drugom obliku se neće razmatrati.


Ciljevi radionice su
:

  • upoznavanje učesnika sa principima, prioritetima i kriterijumima KA2 projekata strateških partnerstava;
  • predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije u okviru KA2 projekata strateških partnerstava;
  • unapređivanje znanja učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projektnih prijava u okviru KA2 projekata strateških partnerstava;
  • jačanje znanja i kompetencija za pisanje projekata i popunjavanje prijavnog formulara.

Očekujemo da će učesnici po završetku radionica moći da:

  • razlikuju vrste KA2 projekata i da odaberu pravi tip projekta za svoju ideju;
  • ovladaju procedurama za podnošenje projekata Strateških partnerstava;
  • primene pravila za pisanje budžeta projekta za KA2 Strateška partnerstva
  • rade na daljem unapređenju svoje projektne ideje.


Broj učesnika je ograničen na 30, tako da je moguće učešće samo jednog predstavnika svake institucije.
 Pri izboru učesnika, u obzir se uzima kvalitet projektne ideje, a  vodiće se računa i o tipu institucija. Prednost će imati institucije koje do sada nisu učestvovale u Erazmus+ projektima, kao i one čiji predstavnici nisu prisustvovali radionicama organizovanim u okviru prethodnih poziva.


Radionica je besplatna.
 Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale i posluženje tokom radionice.

 

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Fondaciju Tempus telefonom 011 33 42 430, birajući opciju 3, ili mejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti programa za koju ste zainteresovani:

Škole, predškolske ustanove, stručno obrazovanje i obuke:
schools-vet@tempus.ac.rs

Obrazovanje odraslih:
adult-education@tempus.ac.rs