Radionica „Podrška za višejezične učionice” Fondacije Tempus i Evropskog centra za žive jezike

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za učešće u radionici Podrška za višejezične učionice (engl. Supporting Multilingual Classrooms) koju Fondacija Tempus organizuje po drugi put u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu i Evropskom komisijom. Nakon izuzetno uspešne prve radionice sa nastavnicima osnovnih i srednjih škola, odlučili smo da još jednom organizujemo radionicu na istu temu sa nastavnicima koji učestvuju u inicijalnom obrazovanju i obučavanju nastavnika.

Radionica će se održati uživo 6. i 7. juna 2024. godine u Beogradu. Napominjemo da je neophodno prisustvo celokupnom događaju, što isključuje mogućnost kasnijeg dolaska ili ranijeg odlaska.  

Preliminarnu agendu i detaljne biografije predavača možete da pogledate ovde. Radionica obuhvata praktične aktivnosti, diskusiju, analizu primera iz prakse i posmatranje.

Ovaj događaj je namenjen predavačima u visokom obrazovanju koji se bave metodikom nastave i obrazuju buduće nastavnike jezika, nastavnike nejezičkih predmeta i nastavnike razredne nastave, kao i mentorima budućih nastavnika zaposlenim u osnovnom i srednjem obrazovanju. 

Cilj radionice je podizanje svesti budućih nastavnika o značaju višejezičnosti i neophodnosti zajedničkog pristupa učenju i nastavi jezika na nivou škole, kao i o važnosti saradnje nastavnika jezika i nastavnika nejezičkih predmeta. Biće reči o razvoju kompetencija budućih nastavnika za primenu višejezičnosti kao resursa u učionici, uključivanje svih učenika u jezičku i kulturološku razmenu i podršku učenicima u učenju jezika potrebnog za učenje nejezičkih sadržaja. Učesnici će steći uvid u projekte na temu višejezičnosti i interkulturalnosti sprovedene u okviru Evropskog centra za žive jezike.

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici, kao  i da aktivno učestvuju u samoj radionici. Poželjno je da imaju svoje laptop-računare. Nakon radionice, učesnici treba da podele sa kolegama informacije o resursima koji se nalaze na veb-sajtu (https://multilingualclassrooms.ecml.at/) i aktivnostima u kojima su učestvovali, kao i znanja i veštine koje su stekli na radionici.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Rok za prijave je 23. april 2024. godine do kraja dana.  

Za učešće u radionici možete da se prijavite popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Nakon razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave a učesnici čije je učešće odobreno − i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji dolaze van Beograda, Fondacija Tempus nadoknadiće troškove puta i obezbediće smeštaj na bazi dva noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete kontaktirati s nama imejlom na adresu jezici@tempus.ac.rs.

U nastavku možete pročitati utiske nekih od učesnika prethodne radionice: