Radionica za pripremu projekata KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih

Grupa za mlade Fondacije Tempus će 18. decembra u Beogradu organizovati jednodnevnu radionicu posvećenu razvoju predloga projekata u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) Strateška partnerstva u oblasti mladih programa Erazmus+.

Radionica je namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za projekte KA2 Strateških partnerstava u okviru Nacionalnog poziva u tri roka za predaju projekata tokom 2019. godine (05. februar, 30. april i 01. oktobar).

Prijavu za radionicu možete izvršiti popunjavanjem formular na ovom LINKU. Rok za prijave  13. decembar  do 23:59.

Polaznici radionice će moći da:

  • razlikuju mogućnosti i tipove projekata u okviru omladinske komponente Programa Erazmus+ EU za 2019. godinu;
  • ovladaju procedurama za podnošenje projekata u okviru KA2 Strateška partnerstva u oblasti u mladih;
  • upoznaju se sa specifičnostima projektne dokumentacije u okviru KA2 Strateška partnerstva u oblasti u mladih;
  • primene pravila za pisanje budžeta u okviru KA2;
  • informišu se o podršci koju nudi Fondacija Tempus u procesu pisanja projekta.

Učesnici radionice bi trebalo da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM/institucijama odgovorne za razvoj i pisanje projekata. Učesnici će naknadno biti obavešteni o mestu održavanja radionice. Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja radionice.

Broj učesnika radionica je ograničen. Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. Učešće je besplatno.

Pri izboru učesnika, prednost će imati predstavnici organizacija i institucija sa konkretnim projektnim idejama za KA2 projekte Strateških partnerstava. Takođe, prednost će imati predstavnici organizacija i institucija koji trenutno ne učestvuju u Erazmus+ projektima mobilnosti ali će se voditi računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave i regionalnoj pokrivenosti. Samo odabrani učesnici i učesnici na listi rezervi će dobiti poziv za učešće.

Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale, osveženje i hranu tokom radionica.