Radionica Fondacije Tempus i Evropskog centra za žive jezike – Pluralistički pristupi jezicima i kulturama

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da se prijavite na radionicu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama. Didaktičko sredstvo za integrisano višejezično i interkulturno obrazovanje (engl. Pluralistic approaches to languages and cultures. A didactic tool for integrated plurilingual and intercultural education – FREPA), koju Fondacija Tempus organizuje u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu. Predavači su Beatris Leonforte, nastavnik francuskog i edukator nastavnika francuskog kao drugog jezika u Lokarnu i, Lukas Blajhenbaher, edukator budućih nastavnika stranih jezika i rukovodilac odseka za istraživanje i razvoj na Univerzitetu za obrazovanje nastavnika Sankt Galen u Švajcarskoj. Oni su članovi stručnog tima koji se bavi temom višejezičnosti i interkulturalnosti u okviru Evropskog centra za žive jezike u Gracu.

Radionica će se održati uživo 19. i 20. oktobra 2023. godine u prostorijama Fondacije Tempus u Žabljačkoj 12 u Beogradu. Preliminarnu agendu radionice i detaljnije biografije predavača možete da pogledate ovde. Napominjemo da je neophodno da prisustvujete celokupnom događaju i da neće biti moguć kasniji dolazak ili raniji odlazak.

Ova radionica namenjena je osnovnim školama i srednjim školama opšteg i stručnog usmerenja, odnosno najmanje dvočlanim a najviše četvoročlanim timovima koji će predstavljati ove škole. Poželjno je da tim čine nastavnik stranog jezika koji se u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji uči kao prvi ili drugi strani jezik (engleski, nemački, francuski, ruski, italijanski i španski), nastavnik maternjeg jezika koji se izučava u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji, pedagog i direktor. Zainteresovani učesnici, svi članovi tima, treba prijavu za učešće da popune individualno navodeći svoje podatke, iskustvo i motivaciju, ali svakako pozivamo zainteresovane da se pre prijave dogovore sa kolegama o učešću. Iz jedne škole mogu da se prijave najmanje dvoje a najviše četvoro učesnika koji bi želeli da tokom i nakon radionice zajednički rade na osmišljavanju međupredmetnih sadržaja i aktivnosti koji će podstaći razvoj višejezičnosti i interkulturalnosti učenika.

Glavni cilj radionice je podrška u osmišljavanju projekata u oblasti višejezičnog i interkulturnog obrazovanja. Tokom prvog dana biće reči o ciljevima ovakvog obrazovanja, kao i o metodološkim pristupima koji omogućavaju razvoj kompetencija višejezičnosti i interkulturalnosti kod učenika. Učesnici će se upoznati sa Referentnim okvirom za pluralističke pristupe (FREPA), a govoriće se i o kompetencijama koje su nastavnicima potrebne za razvoj projekata u ovoj oblasti. Takođe će se predstavljati primeri nastavnih aktivnosti koje mogu da posluže kao inspiracija učesnicima za projekte na kojima će raditi drugog dana ove radionice.

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici i da aktivno učestvuju u samoj radionici tako što će različite aktivnosti da sprovode u parovima ili manjim grupama. Tokom radionice je potrebno da učesnici imaju svoje laptop-računare. Nakon radionice, učesnici treba da podele sa kolegama informacije o resursima koji se nalaze na veb-sajtu (https://carap.ecml.at/) i aktivnostima u kojima su učestvovali, kao i znanja i veštine koje su stekli na radionici.

Timski rad, komunikacija sa predavačima, konsultacije i razmena materijala biće organizovani na Mudl platformi. Tokom rada na Mudl platformi učesnicima će biti obezbeđena podrška, kao i sva neophodna uputstva.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Rok za prijave je 20. septembar 2023. godine do kraja dana.  

Za učešće možete da se prijavite popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Nakon razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave a učesnici čije je učešće odobreno, kao i više informacija u vezi sa učešćem, na samoj radionici.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji dolaze van Beograda, Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediće smeštaj na bazi jednog noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete da  kontaktirate s nama imejlom na adresu jezici@tempus.ac.rs.