Publikacija „Šlag na torti“ dostupna na srpskom jeziku

Публикација „Cherry on the cake“ – Advice for quality planning of Youth Exchanges  је од сада доступна и на српском језику под именом „Шлаг на торти“ – савети за успешно планирање омладинских размена.

Публикација је намењена како учесницима тако и организаторима омладинских размена у оквиру омладинске компоненте Еразмус+ програма.

Публикација ближе упућује на све фазе омладинских размена у оквиру Еразмус+ програма: припрему, планирање, имплементацију, процену успешности и промоцију резултата.

Публикација такође истиче и улогу омладинских радника који подстичу сам процес учења и помаже организацијама и  младима како би на што квалитетнији начин оранизовали међународну размену младих.

Кроз практичне примере и на сликовит начин публикација приближава младима процес спровођења омладинских размена, како би они били што више укључени и из целог процеса изашли богатији за још једно искуство.

Публикацију „Шлаг на торти“ можете преузети у нашој секцији Публикације.

Публикацију је развио САЛТО Ресурсни центар за југоисточну Европу а на српски језик превела Фондација Темпус.