Proslava Evropskog dana jezika 2020. godine

Evropski dan jezika će se i ove godine proslavljati širom Evrope 26. septembra. Evropski dan jezika namenjen je svima koji žele da se uključe, bez obzira na uzrast. Ovaj dan mogu proslavljati učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, učešćem u već postojećem događaju, ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti. Evropski dan jezika je inicijativa čiji je cilj promovisanje učenja jezika a koju je u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo Savet Evrope 2001. godine.

Nastavnicima koji žele da proslave ovaj dan sa svojim učenicima, na veb-sajtu Evropskog dana jezika dostupne su raznovrsne jezičke igre i aktivnosti, poput kvizova, brzalica, palindroma, zagonetnih jezika i jezičkih zanimljivosti. Tu se nalazi i Priručnik jezičkih izazova, koji učenicima pruža priliku da rešavaju autentične svakodnevne komunikacione zadatke u učionici ili izvan nje. Zadaci su prilagođeni različitim uzrastima i nivoima znanja i dostupni su na raznim jezicima. U narednom periodu planirano je proširenje baze aktivnosti.

U cilju promovisanja događaja, svi zainteresovani mogu uneti aktivnosti koje planiraju da sprovedu u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope.

Savet Evrope i Evropski centar za žive jezike i ove godine za Evropski dan jezika obezbeđuju određenu količinu promotivnih materijala – narukvica i nalepnica. Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu, poziva sve zainteresovane nastavnike koji nameravaju da obeleže ovaj dan sa svojim učenicima da popune zahtev za dobijanje promotivnih materijala najkasnije do 30. juna 2020. godine.

Zbog ograničene količine raspoloživih materijala, zahtevi će biti razmatrani na osnovu sadržaja prijave. Za dobijanje materijala je takođe neophodno uneti planirane aktivnosti u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika najkasnije do 31. avgusta. Svi prijavljeni će dobiti obaveštenje o statusu zahteva u prvoj polovini septembra.