Promena uloge Fondacije Tempus u Erazmus+ programu

Obaveštavamo vas da se, počevši od 1. januara 2019. godine, sa promenom statusa Republike Srbije u Erazmus+ programu, menja i uloga Fondacije Tempus.

Naime, Republika Srbija će u ovom konkursnom roku postati punopravna članica programa Erazmus+, tj. programska zemlja. Institucije i organizacije iz Srbije će od ovog konkursnog roka imati mogućnost učešća u svim vrstama projekata kao i ostale programske zemlje. U skladu sa promenama statusa zemlje, Fondacija Tempus više neće nositi ulogu Nacionalne Erazmus+ kancelarije.

Kao rezultat ove promene, Fondacija više nije odgovorna za pružanje podrške i praćenje odobrenih centralizovanih projekata u oblasti visokog obrazovanja (Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju – CBHE, Žan Mone aktivnosti, Erazmus Mundus zajednički master programi, Savezi znanja i Evropski univerziteti). Fondacija će i dalje biti nadležna za pružanje podrške, selekciju i praćenje decentralizovanih projekata u oblasti visokog obrazovanja u okviru Erazmus+ programa (Strateška partnerstva i KA1 projekti mobilnosti u visokom obrazovanju) i za pružanje opštih informacija o konkurisanju za sve vrste centralizovanih projekata.

Za sva pitanja tehničke prirode, kao i za informacije o pravilima Programa i njihovom tumačenju, a koja se odnose na centralizovane projekte, možete da se obratite Izvršnoj agenciji Evropske komisije za obrazovanje, medije i kulturu (EACEA) u Briselu.

Naravno, ukoliko tokom sprovođenja centralizovanih projekata iskrsnu problemi koji predstavljaju nepremostivu prepreku za njihovo funkcionisanje i koji, u krajnjoj liniji, mogu da prouzrokuju povraćaj namenskih bespovratnih sredstava (Grant), Fondacija Tempus vam stoji na raspolaganju za podršku, kako biste uspešno otklonili eventualne prepreke te prirode.

Dodatno, kako bismo olakšali funkcionisanje odobrenih projekata i kao posledica već ustaljene prakse, Fondacija Tempus će i dalje posredovati prilikom podnošenja dokumentacije Poreskoj upravi, radi oslobađanja od poreza na dodatu vrednost (PDV).

Za sve dodatne informacije i podršku možete kontaktirati Grupu sa visoko obrazovanje putem adrese higher-education@tempus.ac.rs i telefona 011 33 42 430, opcija 4