Erazmus+ projekti – (ne)realizacija mobilnosti u vreme pojave COVIDa-19 (korona virusa)

Fondacija Tempus obaveštava korisnike odobrenih Erazmus+ projekata da zbog pojave COVIDa-19 (korona virusa) može doći do odlaganja mobilnosti na projektima.

Do odlaganja može doći ukoliko je planirano da se mobilnosti realizuju u područjima u kojima je izbila ova respiratorna infekcija, a zvanični državni organ izdao preporuku da se u ta područija ne putuje.

Ne preporučujemo korisnicima projekata da kupuju avio karte ili da ugovaraju smeštaj u oblastima u kojima u ovom trenutku ima obolelih od COVIDa-19 (koronavirusa).

Korisnici projekata koji se nalaze u specifičnoj situaciji, jer je predviđeno da se projekat u celosti realizuje sa partnerima iz zahvaćenog područja, se za konsultaciju i pronalaženje adekvatnog rešenja mogu obratiti svom savetniku za projekte.

Fondacija Tempus pažljivo prati novonastalu situaciju i redovno će obaveštavati korisnike o instrukcijama Evropske komisije od značaja za korisnike projekata.