Projekat posvećen obukama nastavnika na najvećim državnim univerzitetima za izvođenje nastave na engleskom jeziku

Фондација Темпус, путем пројекта подржаног од стране амбасаде Сједињених Америчких Држава (САД) у Београду, наставља са активностима обукa наставника за извођење наставе на енглеском језику на четири највећа државна универзитета у Србији: Универзитету у Београду, Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Нишу и Универзитету у Крагујевцу.

Основни циљ овог пројекта јесте да се наставници ова четири универзитета оснаже у спровођењу целокупних студијских програма на енглеском језику (English as a Medium of Instruction – EMI), како би они унапредили своје вештине спровођења настава на енглеском језику, а чиме би био подржан процес интернационализације високог образовања у Србији.

У оквиру пројекта је планирано спровођење обукa за најмање сто двадесет наставника на универзитетима у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. На сваком од наведена четири универзитета би биле формиране по две групе полазника обуке (најмање петнаест учесника по групи). Обуке би спроводили професори енглеског језика који раде на филолошким/филозофским факултетима који су саставни делови наведена четири универзитета.

Извођење обука је планирано за зимски семестар академске 2021/2022. године у виду петнаест двочаса. Од ових петнаест двочаса, дванаест ће бити посвећено настави, док ће три двочаса бити посвећено такозваним микро-часовима током којих ће полазници обуке имати прилику да примене стечено знање и добију повратне информације од стране предавача.

Пријава за похађање ових обука ће бити омогућена у оквиру јавног позива Фондације Темпус у септембру/октобру 2021. године, након чега ће уследити тестирање и одабир учесника самих обука.

Овим обукама ће претходити и једнодневна радионица за тренере, за чије потребе ће, уз помоћ амбасаде САД у Београду, бити ангажован амерички експерт који ће поделити америчку перспективу по питању интернационализације и енглеског као средства за извођење наставе (English as a Medium of Instruction).