Projekat posvećen obukama nastavnika na najvećim državnim univerzitetima za izvođenje nastave na engleskom jeziku

Fondacija Tempus, putem projekta podržanog od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Beogradu, nastavlja sa aktivnostima obuka nastavnika za izvođenje nastave na engleskom jeziku na četiri najveća državna univerziteta u Srbiji: Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Nišu i Univerzitetu u Kragujevcu.

Osnovni cilj ovog projekta jeste da se nastavnici ova četiri univerziteta osnaže u sprovođenju celokupnih studijskih programa na engleskom jeziku (English as a Medium of Instruction – EMI), kako bi oni unapredili svoje veštine sprovođenja nastava na engleskom jeziku, a čime bi bio podržan proces internacionalizacije visokog obrazovanja u Srbiji.

U okviru projekta je planirano sprovođenje obuka za najmanje sto dvadeset nastavnika na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Na svakom od navedena četiri univerziteta bi bile formirane po dve grupe polaznika obuke (najmanje petnaest učesnika po grupi). Obuke bi sprovodili profesori engleskog jezika koji rade na filološkim/filozofskim fakultetima koji su sastavni delovi navedena četiri univerziteta.

Izvođenje obuka je planirano za zimski semestar akademske 2021/2022. godine u vidu petnaest dvočasa. Od ovih petnaest dvočasa, dvanaest će biti posvećeno nastavi, dok će tri dvočasa biti posvećeno takozvanim mikro-časovima tokom kojih će polaznici obuke imati priliku da primene stečeno znanje i dobiju povratne informacije od strane predavača.

Prijava za pohađanje ovih obuka će biti omogućena u okviru javnog poziva Fondacije Tempus u septembru/oktobru 2021. godine, nakon čega će uslediti testiranje i odabir učesnika samih obuka.

Ovim obukama će prethoditi i jednodnevna radionica za trenere, za čije potrebe će, uz pomoć ambasade SAD u Beogradu, biti angažovan američki ekspert koji će podeliti američku perspektivu po pitanju internacionalizacije i engleskog kao sredstva za izvođenje nastave (English as a Medium of Instruction).