PROFFORMANCE

Fondacija Tempus postala je deo konzorcijuma međunarodnog projekta ,,Assessment Tool and Incentive Systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance(PROFFORMANCE)

Tema projekta

Koji su ciljevi strateških dokumenata usmerenih na proces nastave i učenja na evropskom i nacionalnom nivou? Kako se to može prevesti u svakodnevnu praksu u sferi visokog obrazovanja? Šta uprave ustanova, studenti, ekonomski i socijalni partneri očekuju od nastavnika? Kako stručnjaci iz različitih zemlja vide međusobne radne prakse i nastavne metode? Koji kriterijumi postoje? Kako pronaći ravnotežu između predavača i istraživača i društveno-ekonomske uloge? Koji su fleksibilni putevi razvoja karijere usredsređeni na predavača? Kako se može oceniti i podstaći rad nastavnika? Koje dobre prakse postoje u ovoj oblasti na nacionalnom i evropskom nivou?

U cilju rešavanja ovih pitanja razvijen je projekat PROFFORMANCE, koji je odobrila Evropska komisija, a koji će se sprovoditi do maja 2022. godine.


Projektni tim

Međunarodni konzorcijum čini šest punopravnih i četiri pridružena partnera, koji će svoje kapacitete udružiti kako bi podržali inovativne aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja. Osim Republike Srbije, na projektu učestvuju ustanove iz Mađarske, Austrije, Češke, Gruzije, Portugalije, kao i međunarodne organizacije. Projektom koordiniraju Ministarstvo za inovacije i tehnologije i Fondacija Tempus iz Mađarske. Projekat uključuje i oko 30 eksperata u ovoj oblasti, koji dolaze iz svih zemalja učesnica. Osim učešća Fondacije Tempus, uključeni su i spoljni eksperti, nastavnici visokoškolskih ustanova u Srbiji, koji pored nastavne prakse, u projekat donose i značajna iskustva i na polju međunarodne saradnje i standarda kvaliteta visokog obrazovanja u Srbiji.


Aktivnosti i radni plan

Projekat je započeo 1. juna 2020. godine, s dvogodišnjim mandatom do 31. maja 2022. godine.

Usled pandemije virusa korona, pripremne aktivnosti odvijaju se u onlajn formatu, a na jesen se očekuje istraživanje obrazovnih ustanova i postojećih metoda ocenjivanja, te podsticajnih mera za razvoj nastavnih kadrova.

Stručnjaci i partneri razviće kriterijume za evaluaciju nastavnika kroz tri stručne radionice. Biće razvijen i upitnik na kome će biti zasnovan alat za evaluaciju i samoevaluaciju nastavnika. Alat je osmišljen tako da je sačinjen iz više prilagođenih verzija koje mogu koristiti nastavnici, ali i studenti, uprave ustanova i relevantni partneri. Alat će biti testiran na odabranim univerzitetima, uz pomoć angažovanih eksperata. Na osnovu stečenih uvida i povratnih informacija visokoškolskih ustanova biće razvijena konačna verzija alata, koja će biti besplatno ponuđena na korišćenje visokoškolskim ustanovama.

Projekat takođe ima za cilj prikupljanje najboljih nastavnih praksi putem međunarodnog konkursa, zasnovanog na definisanim kriterijumima. Međunarodni primeri dobre prakse biće vidljivi u javno dostupnoj i pretraživoj bazi podataka.

Na kraju, stručnjaci će dati i spisak preporuka za poboljšanje i podsticanje rada nastavnika na institucionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Fondacija Tempus, uz značajnu podršku eksperata iz oblasti visokog obrazovanja, uzeće učešće u većini planiranih projektnih aktivnosti.

Više informacija o projektu mogu se naći na veb-sajtu projekta, dok će najvažnije informacije biti dostupne na veb-sajtu Fondacije Tempus.