PROFFORMANCE

Фондација Темпус постала је део конзорцијума међународног пројекта ,,Assessment Tool and Incentive Systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance(PROFFORMANCE)

Тема пројекта

Који су циљеви стратешких докумената усмерених на процес наставе и учења на европском и националном нивоу? Како се то може превести у свакодневну праксу у сфери високог образовања? Шта управе установа, студенти, економски и социјални партнери очекују од наставника? Како стручњаци из различитих земља виде међусобне радне праксе и наставне методе? Који критеријуми постоје? Како пронаћи равнотежу између предавача и истраживача и друштвено-економске улоге? Који су флексибилни путеви развоја каријере усредсређени на предавача? Како се може оценити и подстаћи рад наставника? Које добре праксе постоје у овој области на националном и европском нивоу?

У циљу решавања ових питања развијен је пројекат PROFFORMANCE, који је одобрила Европска комисија, а који ће се спроводити до маја 2022. године.


Пројектни тим

Међународни конзорцијум чини шест пуноправних и четири придружена партнера, који ће своје капацитете удружити како би подржали иновативне активности у области високог образовања. Осим Републике Србије, на пројекту учествују установе из Мађарске, Аустрије, Чешке, Грузије, Португалије, као и међународне организације. Пројектом координирају Министарство за иновације и технологије и Фондација Темпус из Мађарске. Пројекат укључује и око 30 експерата у овој области, који долазе из свих земаља учесница. Осим учешћа Фондације Темпус, укључени су и спољни експерти, наставници високошколских установа у Србији, који поред наставне праксе, у пројекат доносе и значајна искуства и на пољу међународне сарадње и стандарда квалитета високог образовања у Србији.


Активности и радни план

Пројекат је започео 1. јуна 2020. године, с двогодишњим мандатом до 31. маја 2022. године.

Услед пандемије вируса корона, припремне активности одвијају се у онлајн формату, а на јесен се очекује истраживање образовних установа и постојећих метода оцењивања, те подстицајних мера за развој наставних кадрова.

Стручњаци и партнери развиће критеријуме за евалуацију наставника кроз три стручне радионице. Биће развијен и упитник на коме ће бити заснован алат за евалуацију и самоевалуацију наставника. Алат је осмишљен тако да је сачињен из више прилагођених верзија које могу користити наставници, али и студенти, управе установа и релевантни партнери. Алат ће бити тестиран на одабраним универзитетима, уз помоћ ангажованих експерата. На основу стечених увида и повратних информација високошколских установа биће развијена коначна верзија алата, која ће бити бесплатно понуђена на коришћење високошколским установама.

Пројекат такође има за циљ прикупљање најбољих наставних пракси путем међународног конкурса, заснованог на дефинисаним критеријумима. Међународни примери добре праксе биће видљиви у јавно доступној и претраживој бази података.

На крају, стручњаци ће дати и списак препорука за побољшање и подстицање рада наставника на институционалном, националном и европском нивоу.

Фондација Темпус, уз значајну подршку експерата из области високог образовања, узеће учешће у већини планираних пројектних активности.

Више информација о пројекту могу се наћи на веб-сајту пројекта, док ће најважније информације бити доступне на веб-сајту Фондације Темпус.