Produžetak roka za Erazmus + projekte partnerstava za saradnju (KA2)

Evropska komisija je produžila rok za podnošenje svih tipova projekata partnerstava za saradnju Erazmus+ programa (ključna aktivnost 2) u prvom konkursnom roku za 2023. godinu.

Umesto 22. marta, novi rok za podnošenje predloga projekata  partnerstava sada je 24. mart 2023. godine u podne, po srednjeevropskom vremenu.

Odluka o produžetku roka doneta je zbog tehničkih problema sa platformom za popunjavanje projektnih prijava.

Produžetak roka se odnosi  na sledeće vrste projekata:

  • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)
  • Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET)
  • Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (KA210-ADU)
  • Mala partnerstva u oblasti mladih (KA210-YOU)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja KA220-SCH)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA220-VET)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih (KA220-ADU)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja (KA220-HED)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU)

Onlajn formularima možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neohodno da imate EU login nalog.