Produžen rok za prijave za TCA događaj „Nastava matematike – izazovi i kako ih prevazići”

Fondacija Tempus organizuje regionalni TCA događaj Nastava matematike – izazovi i kako ih prevazići 14. i 15. decembra 2023. godine u Beogradu.

Događaj ima za cilj da istraži efikasne metode i alate primenljive u nastavi matematike i pruži podršku nastavnicima kako bi unapredili svoju praksu upotrebom različitih resursa i inovativnih pristupa. Učesnici događaja biće iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore. Očekuje se da učešće u plenarnim sesijama i radionicama osnaži učesnike da unaprede svoju nastavnu praksu i učine je zanimljivijom za učenike, kao i da se povežu i razmene iskustva.

Deo događaja biće posvećen i mogućnostima za obuke koje nudi program Erazmus+, kao i kako eTwinning može da se koristi na časovima matematike.

Na događaj se pozivaju nastavnici matematike koji su aktivni u ustanovama opšteg i stručnog obrazovanja i obuka.

Zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem formulara na SALTO platformi.

Neophodno je kreiranje naloga na SALTO platformi (video-uputstvo je dostupno na ovom linku). Kandidati iz Srbije treba da odaberu RS01-Foundation Tempus kao svoju nacionalnu agenciju. Rok za prijavu je 30. oktobar 2023 do 23.59 časova.

Fondacija Tempus je u mogućnosti da učesnicima iz Srbije sa mestom prebivališta van Beograda obezbedi smeštaj 13. i 14. 12. 2023. godine i refundira 95% putnih troškova.

Broj mesta na TSA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, motivaciji iskazanoj u prijavi, kao i usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja.

Za sve dodatne informacije u vezi sa dolenavedenim temama možete da nam se obratite imejlom na sledeće adrese:

Tehnički detalji (prijavljivanje putem SALTO platforme, pravila refundacije i slično) – tcas@tempus.ac.rs