Produžen rok za prijave za radionicu „Podrška za višejezične učionice“ Fondacije Tempus i Evropskog centra za žive jezike

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za učešće na radionici Podrška za višejezične učionice (engl. Supporting Multilingual Classrooms) koju Fondacija Tempus organizuje u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu i Evropskom komisijom. Predavači na radionici su Teri Lem, profesor jezika i interdisciplinarne pedagogije na Univerzitetu Vestminster u Londonu, i Brižit Gerber, edukator nastavnika u Institutu za obrazovanje nastavnika Univerziteta u Ženevi. Predavači su članovi stručnog tima koji se bavi temom višejezičnosti i interkulturalnosti u okviru Evropskog centra za žive jezike u Gracu.

Radionica će se održati uživo 23. i 24. novembra 2023. godine u hotelu Envoy Conference, u Gospodar Jevremovoj 47 u Beogradu. Napominjemo da je neophodno prisustvo celokupnom događaju i neće biti mogući kasniji dolazak ili raniji odlazak.

Preliminarnu agendu i detaljnije biografije predavača možete da pogledate ovde. Pored prezentacija predavača, biće zastupljeni individualan i grupni praktičan rad i diskusije.

Ovaj događaj je namenjen nastavnicima stranih i maternjih jezika, kao i nastavnicima nejezičkih predmeta u osnovnom i srednjem obrazovanju. Za učešće mogu da se prijave nastavnici koji već imaju iskustva sa radom u višejezičnim/multikulturalnim učionicama (podučavanje učenika migranata i pripadnika nacionalnih manjina, nastava u bilingvalnim odeljenjima), ali i oni sa manje iskustva u ovoj oblasti.

Cilj radionice je podizanje svesti nastavnika o vrednosti višejezičnosti i neophodnosti zajedničkog pristupa učenju i nastavi jezika, kao i o važnosti saradnje između nastavnika jezika i nastavnika nejezičkih predmeta. Nastavnici će naučiti kako da prepoznaju potrebe višejezičnog konteksta i dobiće smernice o jezičkom i kulturalnom uključivanju svih učenika. Unaprediće veštine povezivanja jezika i drugih predmeta uz pomoć metodologije CLIL. Steći će uvid u resurse koje mogu da koriste na časovima u višejezičnom okruženju.

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici i da aktivno učestvuju u samoj radionici. Tokom radionice je poželjno da učesnici imaju svoje laptop-računare. Nakon radionice, učesnici treba da podele sa kolegama informacije o resursima koji se nalaze na veb-sajtu (https://multilingualclassrooms.ecml.at/) i aktivnostima u kojima su učestvovali, kao i znanja i veštine koje su stekli na radionici.

Timski rad, komunikacija sa predavačima, konsultacije i razmena materijala biće organizovani na Mudl platformi. Tokom rada biće im obezbeđena podrška, kao i sva neophodna uputstva.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Rok za prijave je produžen do 29. oktobra 2023. godine do kraja dana.  

Za učešće na radionici možete da se prijavite popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Nakon razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave a učesnici čije je učešće odobreno i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji dolaze van Beograda, Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediće smeštaj na bazi dva noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete kontaktirati s nama imejlom na adresu jezici@tempus.ac.rs.