Produžen rok za podnošenje predloga projekata u konkursnom roku za 2019.

Evropska komisija produžila je rok za podnošenje predloga Erazmus+ projekata u konkursnom roku za 2019. godinu.

Umesto 5. februara, novi rok za podnošenje predloga projekata je pomeren za sedam dana i sada je u utorak 12. februara u podne, po srednjeevropskom vremenu .

Promena i produžetak rokova nastali su usled problema sa aplikacionim formularima za Erazmus+ projekte.

Produžetak roka se odnosi samo na vrste projekata čiji je rok bio 5. februar, a to su:

Mobilnost za škole – KA101

Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka – KA102

Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih – KA104

Mobilnost mladih i omladinskih radnika – KA105

Mobilnost u oblasti visokog obrazovanja – KA103 i KA107

Strateška partnerstva u oblasti mladih – KA205

Projekti dijaloga mladih – KA347

Izmenjene datume možete pogledati i u našem Kalendaru rokova.