Produžen rok: Poziv za pohađanje akreditovanog seminara „Projektno-orijentisana nastava u osnovnom obrazovanju odraslih”

Fondacija Tempus – EPALE nacionalni tim za podršku organizuje seminar „Projektno-orijentisana nastava u osnovnom obrazovanju odraslih” u kombinovanom formatu – uživo i putem učešća u virtuelnoj grupi na Elektronskoj platformi za obrazovanje odraslih – EPALE.

Susret uživo se organizuje u prostoru Centra za stručno usavršavanje u Nišu (Pariske komune bb), 16. oktobra 2023. godine od 9.00 do 17.00 časova prema agendi koju možete da pogledate ovde.

Deo seminara koji se organizuje onlajn je posvećen izradi zadatka koji se dobija na delu uživo. Ovaj deo podrazumeva rad u virtuelnoj grupi – kolaborativnom prostoru na Elektronskoj platformi za obrazovanje odraslih ‒ EPALE. Učesnici seminara imaće obavezu da posle dela uživo, uz konsultacije sa realizatorima, urade zadatak i postave ga u ovoj virtuelnoj grupi u roku od dve nedelje od susreta uživo.

Ovaj seminar je registrovan pod rednim brojem 708 u Katalogu programa stručnog usavršavanja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nosi 11 sati stručnog usavršavanja.

Seminar ima za cilj da unapredi veštine i znanja nastavnika, kao i pedagoških i andragoških asistenata u oblasti osnovnog obrazovanja odraslih koja mogu da im pomognu u inovaciji nastavnog procesa i motivisanju polaznika putem projektno-orijentisane nastave, a sve u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa u obrazovnim ustanovama. Učesnici će biti osposobljeni da koriste alate Elektronske platforme za obrazovanje odraslih i mogućnosti za povezivanje sa praktičarima u obrazovanju odraslih koje ova platforma pruža.

Ciljna grupa su nastavnici, pedagoški asistenti, andragoški asistenti i pomoćni nastavnici  u ustanovama za osnovno obrazovanje odraslih.

Nisu potrebna dodatna predznanja za prijavljivanje na seminar, ali će biti potrebno da se izabrani učesnici do početka obuke registruju na Elektronskoj platformi za obrazovanje odraslih ‒ EPALE.

U procesu selekcije vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti i vremenu prijavljivanja.

Prisustvo prvom danu obuke koji se realizuje uživo i izrada zadatka koji se postavlja onlajn predstavljaju uslov za dobijanje sertifikata o pohađanom seminaru.

Učešće na seminaru je besplatno.

Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo popunjavanjem registracionog formulara. Rok za prijavu je 11. oktobar 2023. godine do 23.59 časova.

Svi prijavljeni kandidati biće obavešteni o statusu svoje prijave nakon zatvaranja registracije putem imejla na adresu navedenu u prijavi.

Za dodatne informacije možete da se obratite EPALE nacionalnom timu za podršku na adult-education@tempus.ac.rs