Primer dobre prakse – eTwinning projekat „Healthy Generations“

Svakodnevno smo svedoci loših navika u ishrani kod mladih zasnovanoj  na grickalicama i brzoj hrani. Upravo ta činjenica, loše prehrambene navike mladih je glavna ideja kojom se projekat bavi.  eTwinning projektom “Healthy Generations” želeli smo  da uputimo naše đake, da kroz proučavanje različitih aspekata hrane i hranljivih materija formiraju zdravije prehrambene navike. Na osmišljavanju ovog projekta, koji je trajao godinu dana, sarađivali su nastavnici iz 10 zemalja – Jordana, Grčke, Austrije, Srbije, Tunisa, Turske, Azerbejdžana, Italije, Francuske i Moldavije. Cilj nam je bio da kroz niz aktivnosti u projektu, učenici analiziraju grupe i kategorije hrane, metode njihove prerade, identifikuju sertifikovane proizvode, prouče strukture hranljivih materija i njihove uloge, istraže ljudsko telo, naročito sistem organa za varenje, prouče probleme nedovoljnog ili preteranog unosa hrane i poremećaje izazvane nepravilnom ishranom, kao i važnost sporta u očuvanju zdravlja. Pored toga, cilj projekta je bio i razvijanje kompentencija i veština kod đaka kako bi oni mogli da dizajniraju i urede finalne proizvode koje bi svaka škola koristila kao sredstvo informisanja i učenja za druge adolescente.

Tema projekta je bila usklađena sa nastavnim planom i programom predmeta Hemija za II razred srednje škole, smera prehrambeni tehničar i  većina projektnih aktivnosti su realizovane u školi, tokom teorijskih časova i laboratorijskih vežbi. U projektu smo, kroz horizontalnu i vertikalnu povezanost predmeta, učvrstili znanja stečena iz različitih predmeta izučavanih u prethodnim razredima, sledeći multidisciplinarni pristup: ishrana ljudi, biologija, ekologija, hemija, geografija, srpski jezik, matematika, informatika i engleski jezik. Takođe, đacima se nudila mogućnost da prodube i razviju svoje znanje u smeru koji nije deo plana i programa hemije, a predstavlja dobru osnovu za predmete koje će izučavati u III razredu: mikrobiologija, enzimologija, prehrambena tehnologija. Oni su, kroz različite aktivnosti imali prilike da čuju ili da rade na projektu, pri čemu su razvijali sledeće kompetencije: komunikacija na maternjem i engleskom jeziku, saradnja, interkulturalna kompetencija, socijalne i građanske kompetencije, naučno-tehnološke kompentencije, rad sa podacima i informacijama, preduzetništvo i informatičke kompentencije.

Tokom celog projekta korišćena je tehnologija kroz upotrebu različitih web2.0 alata. Đaci su u svom radu,  koristili aplikacije za fotografije i postere (Postermywall, Canva), aplikacije za pisanje priča i saradnju (Thinglink, Bookcreator, Storyjumper, Padlet, Linolit, Google doc, Flipgrid, Madmagz), aplikacije za pravljenje video snimaka (Vimeo, InShot, Rowtoon), aplikacije za anketiranje i kvizove (Tricider, Kahoot, Google Form, LearningApp), aplikacije za pravljenje prezentacija (PowerPoint, Genially) i još mnoge druge. Upotreba tehnologije pomogla je đacima u postizanju ciljeva projekta na efikasniji i angažovaniji način, a takođe im je omogućila da se lakše prilagode prelasku na online nastavu u toku pandemije Covid-19 i zatvaranja škole.  Veoma sam ponosna na svoje đake i đake iz partnerskih škola koji su, u okolnostima pandemije Covid-19, postigli većinu ciljeva eTwinning projekta „Healthy Generations“. Jedan od rezultata uspešnog timskog rada između nastavnika i učenika, je i saradnja na Erazmus+ projektu između grčkog, austrijskog i srpskog tima. Projekat Healthy Generations je prerastao u  KA229 Erazmus+ projekat pod nazivom Eat Smart. Save Your Land koji je odobrila grčka nacionalna agencija.

Međunarodnim timskim radom učenika napravljeno je više finalnih proizvoda: e-book o kategorijama hrane, e-magazin o hranljivim materijama, zajedničke priče o sportu i zdravlju, recepti ukusnih i zdravih jela, serija Kahoot kvizova. Svi ovi proizvodi mogu se koristiti kao sredstva informisanja i učenja i dostupni su na sajtu škole u okviri projekta Healthy Generations.

Uglavnom sam bila podrška mojim đacima jer je krajnji obrazovni cilj bio da đaci rade što samostalnije, da sami pokrenu i realizuju određene zadatke. Podsticala sam ih i podržavala da razvijaju kongitivne sposobnosti, kao i jezičke probleme vezane za komunikaciju i pismenost. Kroz različite aktivnosti pokušala sam da ih naučim da razmišljaju i iznose vlastito mišljenje, ali i da shvate da se njihovo mišljenje sluša, poštuje i podržava a sve u cilju veće motivisanosti za rad i ostvarivanje ciljeva projekta kroz sopstveni rast i razvoj. Sve aktivnosti ovog međunarodnog projekta bile su vezane za obavezne predmete smera prehrambeni tehničar i deo su nastavnog plana i programa. Đaci su bili podstaknuti da prenose stečena znanja i rezultate svojih zadataka u projektu na redovnim časovima teorijske i praktične nastave. Jedan od rezultata podrške date đacima tokom projekta, je serija Kahoot kvizova vezana za hranljive materije  Nakon svakog nastavnog modula, đaci su osmišljavali pitanja vezana za taj modul, prevodili ih na engleski jezik i dizajnirali kvizove na srpskom i engleskom jeziku. Kvizove na engleskom jeziku koristili  smo za evaluaciju znanja u okviru projekta, a kvizove na srpskom jeziku, koristili smo za evaluaciju na nacionalnom nivou, a u okviru časova hemije. Tokom realizacije kvizova davala sam podršku i đacima, koji nisu deo projekta,  da učestvuju u kvizu i projektu.

Projekat Healthy Generations je nagrađen Nacionalnom i Evropskom oznakom kvaliteta – javna priznanja za rad na eTwinning projektima. Fondacija Tempus je dodelila i posebnu nagradu projektu Healthy Generations, kao primeru dobre prakse jer je bio među 5 projekata koji su dobili  najviše ocene.

U nastavku ovog teksta pročitajte šta o projektu misle  Dijana, Jovana i Vanja, učenice naše škole koje su učestvovale u  projektu:

„Projekat Zdrave Generacije je jedan  važan projekat naše škole u školskoj 2019/2020 godine u kojem su učestvovali đaci različitih nacionalnosti, kultura i uzrasta. Ovaj projekat je internacionalnog tipa, a svojom raznovrnošću obogatio je naše znanje o zdravom načinu života i pravilnoj ishrani. Kroz rad i saradnju na projektnim aktivnostima, upoznali smo se sa različitim kulturama, tradicionalnim jelima i običajima partnerskih zemalja. Aktivnosti koje su nam se najviše svidele su razmena čestitki za novogodišnje praznike sa đacima iz Grčke i Turske, kao i pripremanje različitih vrsta zdravih jela. Jedinstveno iskustvo koje treba ponoviti.“

Gordana Pešić, nastavnica hemije

Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd