Пример добре праксе – eTwinning пројекат „Healthy Generations“

Свакодневно смо сведоци лоших навика у исхрани код младих заснованој  на грицкалицама и брзој храни. Управо та чињеница, лоше прехрамбене навике младих је главна идеја којом се пројекат бави.  eTwinning пројектом “Healthy Generations” желели смо  да упутимо наше ђаке, да кроз проучавање различитих аспеката хране и хранљивих материја формирају здравије прехрамбене навике. На осмишљавању овог пројекта, који је трајао годину дана, сарађивали су наставници из 10 земаља – Јордана, Грчке, Аустрије, Србије, Туниса, Турске, Азербејџана, Италије, Француске и Молдавије. Циљ нам је био да кроз низ активности у пројекту, ученици анализирају групе и категорије хране, методе њихове прераде, идентификују сертификоване производе, проуче структуре хранљивих материја и њихове улоге, истраже људско тело, нарочито систем органа за варење, проуче проблеме недовољног или претераног уноса хране и поремећаје изазване неправилном исхраном, као и важност спорта у очувању здравља. Поред тога, циљ пројекта је био и развијање компентенција и вештина код ђака како би они могли да дизајнирају и уреде финалне производе које би свака школа користила као средство информисања и учења за друге адолесценте.

Тема пројекта је била усклађена са наставним планом и програмом предмета Хемија за II разред средње школе, смера прехрамбени техничар и  већина пројектних активности су реализоване у школи, током теоријских часова и лабораторијских вежби. У пројекту смо, кроз хоризонталну и вертикалну повезаност предмета, учврстили знања стечена из различитих предмета изучаваних у претходним разредима, следећи мултидисциплинарни приступ: исхрана људи, биологија, екологија, хемија, географија, српски језик, математика, информатика и енглески језик. Такође, ђацима се нудила могућност да продубе и развију своје знање у смеру који није део плана и програма хемије, а представља добру основу за предмете које ће изучавати у III разреду: микробиологија, ензимологија, прехрамбена технологија. Они су, кроз различите активности имали прилике да чују или да раде на пројекту, при чему су развијали следеће компетенције: комуникација на матерњем и енглеском језику, сарадња, интеркултурална компетенција, социјалне и грађанске компетенције, научно-технолошке компентенције, рад са подацима и информацијама, предузетништво и информатичке компентенције.

Током целог пројекта коришћена је технологија кроз употребу различитих web2.0 алата. Ђаци су у свом раду,  користили апликације за фотографије и постере (Postermywall, Canva), апликације за писање прича и сарадњу (Thinglink, Bookcreator, Storyjumper, Padlet, Linolit, Google doc, Flipgrid, Madmagz), апликације за прављење видео снимака (Vimeo, InShot, Рowtoon), апликације за анкетирање и квизове (Tricider, Kahoot, Google Form, LearningApp), апликације за прављење презентација (PowerPoint, Genially) и још многе друге. Употреба технологије помогла је ђацима у постизању циљева пројекта на ефикаснији и ангажованији начин, а такође им је омогућила да се лакше прилагоде преласку на online наставу у току пандемије Covid-19 и затварања школе.  Веома сам поносна на своје ђаке и ђаке из партнерских школа који су, у околностима пандемије Covid-19, постигли већину циљева eTwinning пројекта „Healthy Generations“. Један од резултата успешног тимског рада између наставника и ученика, је и сарадња на Еразмус+ пројекту између грчког, аустријског и српског тима. Пројекат Healthy Generations је прерастао у  КА229 Еразмус+ пројекат под називом Eat Smart. Save Your Land који је одобрила грчка национална агенција.

Међународним тимским радом ученика направљено је више финалних производа: e-book о категоријама хране, е-магазин о хранљивим материјама, заједничке приче о спорту и здрављу, рецепти укусних и здравих јела, серија Каhoot квизова. Сви ови производи могу се користити као средства информисања и учења и доступни су на сајту школе у оквири пројекта Healthy Generations.

Углавном сам била подршка мојим ђацима јер је крајњи образовни циљ био да ђаци раде што самосталније, да сами покрену и реализују одређене задатке. Подстицала сам их и подржавала да развијају конгитивне способности, као и језичке проблеме везане за комуникацију и писменост. Кроз различите активности покушала сам да их научим да размишљају и износе властито мишљење, али и да схвате да се њихово мишљење слуша, поштује и подржава а све у циљу веће мотивисаности за рад и остваривање циљева пројекта кроз сопствени раст и развој. Све активности овог међународног пројекта биле су везане за обавезне предмете смера прехрамбени техничар и део су наставног плана и програма. Ђаци су били подстакнути да преносе стечена знања и резултате својих задатака у пројекту на редовним часовима теоријске и практичне наставе. Један од резултата подршке дате ђацима током пројекта, је серија Каhоот квизова везана за хранљиве материје  Након сваког наставног модула, ђаци су осмишљавали питања везана за тај модул, преводили их на енглески језик и дизајнирали квизове на српском и енглеском језику. Квизове на енглеском језику користили  смо за евалуацију знања у оквиру пројекта, а квизове на српском језику, користили смо за евалуацију на националном нивоу, а у оквиру часова хемије. Током реализације квизова давала сам подршку и ђацима, који нису део пројекта,  да учествују у квизу и пројекту.

Пројекат Healthy Generations је награђен Националном и Европском ознаком квалитета – јавна признања за рад на eTwinning пројектима. Фондација Темпус је доделила и посебну награду пројекту Healthy Generations, као примеру добре праксе јер је био међу 5 пројеката који су добили  највише оцене.

У наставку овог текста прочитајте шта о пројекту мисле  Дијана, Јована и Вања, ученице наше школе које су учествовале у  пројекту:

„Пројекат Здраве Генерације је један  важан пројекат наше школе у школској 2019/2020 године у којем су учествовали ђаци различитих националности, култура и узраста. Овај пројекат је интернационалног типа, а својом разноврношћу обогатио је наше знање о здравом начину живота и правилној исхрани. Кроз рад и сарадњу на пројектним активностима, упознали смо се са различитим културама, традиционалним јелима и обичајима партнерских земаља. Активности које су нам се највише свиделе су размена честитки за новогодишње празнике са ђацима из Грчке и Турске, као и припремање различитих врста здравих јела. Јединствено искуство које треба поновити.“

Гордана Пешић, наставница хемије

Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд