Prijavljivanje za eTwinning nacionalnu oznaku kvaliteta traje do 30. juna 2024. godine

eTwinning nacionalne oznake kvaliteta su jedan od načina vrednovanja kvalitetnog rada nastavnika u eTwinning  zajednici. To je prvi nivo priznavanja kvaliteta i odnosi se na lični doprinos nastavnika jednom eTwinning projektu.

Rok za podnošenje prijava za nacionalne oznake kvaliteta koje se dodeljuju u 2024. godine je nedelja, 30. jun do 23.59.

U cilju pružanja podrške eTvinerima u Srbiji u pripremi i podnošenju prijava za ovu oznaku, eTwinning  nacionalni tim je organizovao seriju onlajn događaja u periodu od 27. do 31. maja – tri vebinara i dve interaktivne sesije.

Prvi vebinar u ovoj seriji „eTwinning nacionalne oznake kvaliteta 2023/2024. godine – osnovne informacije“ bio je posvećen proceduri podnošenja prijave i standardima za sprovođenje kvalitetnih eTwinning  projekata. Ove standarde je propisala Centralna služba za podršku i primenjuju se u evaluaciji za Nacionalnu oznaku kvaliteta na nivou cele zajednice – u svim zemljama koje su članice eTwinning  mreže.

Drugi vebinar „eTwinning nacionalne oznake kvaliteta 2023/2024. godine – kriterijumi“ okupio je iskusne eTwinning ambasadore koji su podelili svoje iskustvo u sprovođenju različitih aktivnosti na jednom projektu i njihovom dokumentovanju na TwinSpace-u.

Na trećem vebinaru „eTwinning nacionalne oznake kvaliteta 2023/2024. godine – važne inoformacije i pisanje prijave“ detaljno su predstavljene sve rubrike u prijavi za Nacionalnu oznaku kvaliteta. eTwinning ambasadorka Aleksandra Danilović, nastavnica matematike u OŠ „Svetislav Golubović Mitraljeta“ u Batajnici, podelila je primere iz svojih nagrađivanih projekata.

Svi vebinari su dostupni i na sajtu Fondacije Tempus, u delu posvećenom eTwinning mreži.

Pozivamo sve nastavnike koji imaju pitanja u vezi sa procesom podnošenja svoje prijave za eTwinning nacionalnu oznaku kvaliteta da se obrate nacionalnom timu za podršku imejlom na adresu: etwinning@tempus.ac.rs ili telefonom na broj: 11 33 42 430, opcija 7.