Radionice za pripremu KA1 projekata mobilnosti mladih i omladinskih radnika 

Fondacija Tempus organizuje jednodnevne radionice sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za pisanje i podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru omladinske komponente Programa Erazmus+ za 2019. godinu. 

Grupa za mlade Fondacije Tempus će organizovati jednodnevne radionice posvećene razvoju predloga projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) Mobilnost mladih (Omladinske razmene) i KA1 Mobilnost omladinskih radnika. 

Radionice su namenjene predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za KA1 projekte mobilnosti tri roka za predaju KA1 projekata tokom 2019. godine (05. februar, 30. april i 01. oktobar). Radionice za pisanje projekata u okviru KA2 Strateška partnerstva, će biti realizovane u kasnijem periodu. 

Ciljevi radionica su: 

  • unaprediti znanje učesnika o mogućnostima omladinske komponente Programa Erazmus+ EU za 2019. godinu; 
  • unaprediti znanje učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata u okviru KA1 Mobilnost mladih (Omladinske razmene); 
  • unaprediti znanje učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata u okviru KA1 Mobilnost omladinskih radnika; 
  • upoznati učesnike sa specifičnostima projektne dokumentacije u okviru KA1 Mobilnost mladih i Mobilnost omladinskih radnika; 
  • upoznati učesnike sa procedurom pisanja budžeta u okviru KA1 
  • informisati učesnike o novom Programu EU „Evropska inicijativa za solidarnost“.

Radionice se organizuju prema sledećem rasporedu: 

  • 27novembar – Novi Sad, od 10 do 17 časova 
  • 29. novembar –Beograd, od 10 do 17 časova 

Radionice imaju isti sadržaj i pokrivaju iste teme. Učesnici radionice bi trebalo da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM/institucijama odgovorne za razvoj i pisanje projekata. Učesnici će naknadno biti obavešteni o mestu održavanja radionice. Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja radionice. 

Prijavu za radionice možete izvršiti popunjavanjem formulara KA1 radionice Novi Sad 27.11.2018. i Beograd29.11.208. – rok za prijave  20novembar  do 23:59. 

Broj učesnika radionica je ograničen. Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. Učešće je besplatno. 

Pri izboru učesnika, prednost će imati predstavnici organizacija i institucija koji trenutno ne učestvuju u Erazmus+ projektima mobilnosti ali će se voditi računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave i regionalnoj pokrivenosti. 

Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale, osveženje i hranu tokom radionica.