Prijava za studijsku posetu školama u Bugarskoj

Fondacija Tempus ima zadovoljstvo da najavi novu aktivnost koju organizuje u saradnji sa Ambasadom Bugarske u Srbiji, a u cilju jačanja regionalnog povezivanja u sektoru stručnog obrazovanja i obuka. U saradnji sa Nacionalnom agencijom Bugarske, organizovaće se studijske posete institucija iz jugoistočne Srbije školama u Bugarskoj. Prednost prilikom odabira za ovu studijsku posetu imaće škole, i to pre svega srednje stručne škole, ali mogućnost da se prijave imaju i druge organizacije, i to iz sledećih okruga:

  • podunavski,
  • braničevski,
  • borski,
  • zaječarski,
  • nišavski,
  • pirotski,
  • toplički,
  • jablanički i
  • pčinjski okrug.

Prednost će takođe biti data onima koji imaju razrađenu ideju i/ili partnere iz Bugarske za sprovođenje KA2 projekta strateškog partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, za projekte koji bi počeli u drugoj polovini 2019. godine, a bili bi prijavljeni na pozivu za projekte za tu godinu.

Planirano je da se studijska poseta u trajanju od dva dana održi u septembru 2018. godine i da se u okviru nje škole iz Srbije i Bugarske upoznaju, ojačaju međusobnu saradnju i razgovaraju o potencijalnom partnerstvu u oblasti stručnog obrazovanja i obuka. Škole iz Srbije će u toku studijske posete moći da vide i kako su primeri dobre prakse u ovoj oblasti integrisani u svakodnevni rad škola iz Bugarske.

Za odlazak na studijsku posetu prijava je moguća isključivo putem prijavnog formulara do 31. maja 2018. godine u 23.59.

Napomena: Rok za prijavu je produžen do 10. 06. 2018. godine u 23:59. 

Na sva pitanja i nedoumice odgovoriće Grupa za škole, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus, kojoj se možete obratiti mejlom na adresu schools-vet@tempus.ac.rs ili telefonom na broj 011/33 42 430, opcija 3.